<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CBAM - EU föreslår utjämnande koldioxidavgift på vissa importerade varor

Kvinna i stålbranschen ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi har tidigare skrivit om planerna på EU-nivå att införa en koldioxidtull (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) på importer av särskilt koldioxidintensiva varor. Förslaget som Kommissionen lade fram 2021 avsåg att avgiftsbelägga importer av varor som cement, elenergi, gödningsmedel, järn, stål och aluminium. Avsikten med förslaget är att förhindra att EU:s insatser för att minska utsläppen i dessa sektorer undermineras genom att produktionen flyttas utanför EU.

I ett pressmeddelande den 13 december 2022 meddelades att trepartsförhandlingarna som ägde rum kvällen innan resulterat i en överenskommelse mellan EU-institutionerna att genomföra förslaget med vissa förändringar, bland annat:

  • Rapporteringsskyldigheten föreslås inträda den 1 oktober 2023, istället för som tidigare föreslaget 1 januari 2023.
  • Omfattningen ska utökas och inkludera även väte, indirekta utsläpp, vissa prekursorer för framställning av kemiska föreningar, samt även vissa nedströmsprodukter såsom skruvar, bultar och liknande artiklar tillverkade av järn eller stål.

Arbete kvarstår innan slutgiltigt lagförslag är på plats

En del arbete återstår dock innan vi kan förvänta oss att se det slutgiltiga lagförslaget. Bland annat ska institutionerna se till att förslaget är helt i enlighet med WTO:s regelverk. De ska också se över den utfasning av fria utsläppsrätter under EU ETS-systemet som ska ske parallellt med införandet av CBAM för att undvika en dubbel fördel för EU-tillverkare. En överenskommelse mellan institutionerna gjordes under helgen 16-18 december 2022 som innebär att utsläppen i EU ETS-sektorer ska skäras ned med 62 procent till 2030 och att den fria tilldelningen till industrier ska fasas ut från 2026 och tas bort till 2034. Tanken är att CBAM ska fasas in på motsvarande sätt. 

Vi noterar att man slopat inkluderandet av plast och organiska kemikalier under CBAM, vilka var upptagna i Europaparlamentets förslag som kommunicerades tidigare i år. Kommissionen kommer dock att löpande analysera den data som samlas in under den planerade övergångsperioden och detta kan leda till att CBAM utökas till att omfatta flera varutyper. Målet är att CBAM år 2030 ska omfatta samtliga varutyper som behandlas under EU ETS.

Läs också: Hur har punktskatter betydelse för bolagens arbete med ESG-frågor?

Kommentar

Den överenskommelse som nu träffats mellan Rådet och Europaparlamentet är villkorad, och ett formellt antagande av Kommissionens uppdaterade lagförslag måste göras innan lagen kan träda i kraft. Vi kommer att följa utvecklingen och publicera uppdateringar löpande.

För importörer av varor som kan komma att omfattas av CBAM är det dock hög tid att se över sina varuflöden och börja förbereda för den rapporteringsskyldighet som är planerad att inträda den 1 oktober 2023. Varmt välkommen att höra av dig till oss för att diskutera hur ditt företag kan påverkas av CBAM.
Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Astrid Bendz & Kaspar Kjellberg

Astrid Bendz & Kaspar Kjellberg

Astrid Bendz och Kaspar Kjellberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg. Astrid är specialiserad på moms och tullfrågor. Kaspar specialiserar sig på frågor inom tull och handelsregler.

Astrid: 070-929 17 89, astrid.bendz@pwc.com

Kaspar: 070-363 14 75, kaspar.kjellberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln