Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sjukvårdsförsäkring är skattepliktig till 60 procent

Det har sedan sommaren 2018 varit oklart hur stor andel av premien till en sjukvårdsförsäkring som ska anses skattepliktig. Egentligen har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler kan få skattebefrielse för utlandsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog under 2015 att kravet på att en anställd måste vara obegränsat skattskyldig under utlandsarbete för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur många dagar får man vistas i Sverige efter en flytt utomlands?

I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts upp

Den utökade skattskyldigheten för arbetstagare hos utländska företag som arbetar tillfälligt i Sverige och de utländska företagens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteavdrag kan krävas när en faktura betalas till ett utländskt företag

Vid betalning av faktura efter 31 december 2018 till ett utländskt företag för arbete utfört i Sverige så ska betalaren kontrollera om det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stadigvarande vistelse behöver fortfarande klargöras

I två domar har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bedömt om vistelser i Sverige är stadigvarande eller inte. Domarna besvarar vissa frågor ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bakslag för Skatteverket när det gäller sexmånadersregeln och tredjelandsvistelse

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som klargör att vistelsedagar i tredjeland saknar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vilket värde har julklappen?

Det är vanligt att arbetsgivare ger julklappar till sina anställda. Julklappar som ges under 2013 och vars marknadsvärde inklusive moms ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vilket bolag ska underrätta Skatteverket vid anställning av tredjelandsmedborgare?

Nyligen infördes en skyldighet för arbetsgivare att anmäla till Skatteverket då man anställer vissa utländska medborgare för arbete i ...

Läs artikeln