Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

‹ Tillbaka till artiklarna

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan beskattning skulle innebära att en eventuell svensk beskattning av samma pensioner skjuts på framtiden eller inte införs alls.

Pensionärer runt om i världen har sedan 2009 kunnat flytta till Portugal och ansöka om en skattestatus som heter Non Habitual Residence (NHR) som bland annat innebär att utländska pensionsinkomster inte beskattas i Portugal under tio år. Eftersom Portugals skatteavtal med flera länder även förhindrat den stat där pensionen betalas från att beskatta inkomsten har den oftast blivit helt skattebefriad.

Har du frågor om personbeskattning?

Portugal har nu lämnat ett förslag om att utländska pensioner ska beskattas med tio procent. Planen är att beskattningen ska införas till den 1 mars 2020. Personer som redan flyttat till Portugal och har intyg om NHR och de personer som flyttar dit innan ändringarna får effekt och erhåller intyg om NHR omfattas inte av beskattningen. Dessa personer har dock möjlighet att välja att beskatta sina pensioner med tio procent.

Kommentar

Att Portugal inte beskattar de svenska tjänstepensionerna samtidigt som de varit skattefria i Sverige har den svenska regeringen reagerat mot. Detta ledde till att länderna 2019 kom överens om att ändra skatteavtalet så att Sverige skulle få beskattningsrätt till pensionerna. Portugal har dock inte ännu ratificerat ändringen varpå den ännu inte gäller.

För det fall Portugal inför en tio procent beskattning och ratificerar ändringarna till avtalet kommer Sverige få beskatta pensionerna. Skatten blir då 25 procent särskild inkomstskatt för de som är begränsat skattskyldiga. Svensk skatt skulle dock inte tas ut förrän 1 januari 2023 så länge pensionerna beskattas i Portugal.

Men frågan är om Portugal nu ens kommer ratificera ändringsprotokollet? Grunden för att det skulle ändras var nämligen att pensionerna var just skattefria. När Portugal nu inför en tio procent beskattning så är det möjligt att båda parter inte längre anser att det finns några överhängande skäl att ändra avtalet. Skulle så vara fallet skulle de svenska pensioner som idag är skattebefriade från svensk skatt fortsätta vara det. Eftersom skatt istället då tas ut i landet där pensionärerna bor så skulle situationen vara densamma som i många andra länder.

Vi bevakar om förslaget i Portugal leder till beslut och om Sverige får beskattningsrätt till de svenska pensionerna.

Magnus Westman

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt utökat krispaket för små och medelstora företag

På kvällen den 25 mars presenterade regeringen vid en pressträff ett utökat krispaket för att hjälpa svenska små och medelstora företag som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Samlad information om ländernas stödåtgärder

Regeringar runt om i världen inför skatte- och avgiftsåtgärder för att stötta företag som drabbas ekonomiskt av covid-19. I en omfattande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Öresundpendlarnas försäkringstillhörighet ska inte påverkas av hemarbete

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om ett undantag för reglerna kring försäkringstillhörighet för ...

Läs artikeln