Fyra förslag om sänkt inkomstskatt

‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet har lämnat fyra förslag om sänkt inkomstskatt inför höstens förhandlingar om statens budget för 2021. Här kan du läsa mer om de olika förslagen.

Förlängd period för skattelättnader för utländska experter

Utländska företagsledare, forskare, experter och nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige kan ansöka om en särskild skattelättnad. Det innebär huvudsakligen att endast 75 procent av expertens inkomst är skattepliktig under de tre första åren i Sverige. Det har nu kommit ett förslag om att perioden ska förlängas från tre år till fem år. 

För att beviljas skattelättnader måste den utländska experten vara specialist inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, en högt kvalificerad forskare, en person i företagsledande ställning eller annan nyckelperson. Det finns även en förenklingsregel som innebär att personer som har en avtalad bruttolön på över två prisbasbelopp (94 600 kr för 2020) per månad automatiskt anses vara experter. 

Syftet med att förlänga perioden är att de svenska reglerna på ett bättre sätt ska kunna konkurrera med och motsvara reglerna i andra länder i Europa. Det framhålls i förslaget att det är viktigt att reglerna är konkurrenskraftiga eftersom företag som är etablerade i Sverige annars får sämre möjligheter att rekrytera utländska experter, forskare och nyckelpersoner. I Danmark kan till exempel  skattelättnader beviljas i sju år. I Portugal och Nederländerna är gränsen tio år och i många andra Europeiska länder finns ingen tidsgräns alls.    

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2021 men tillämpas på vistelser som påbörjas efter den 31 maj 2020. Syftet med övergångsbestämmelserna är att företag inte ska avvakta med att rekrytera tills dess att de nya reglerna börjar gälla. Även om den utländska experten redan ansökt om skattelättnader och fått ett beslut som gäller tre år kan hen lämna in en ny ansökan så länge vistelsen i Sverige inte påbörjats före 1 juni 2020. 

I normala fall ska ansökan om skattelättnader lämnas in till Skatterättsnämnden senast tre månader efter att vistelsen i Sverige påbörjats. Om vistelsen i Sverige påbörjas under perioden 1 juni-31 december 2020 ska ansökan istället ha kommit in senast den 31 mars 2021.       

Sänkt skatt för personer med förvärvsinkomster 

Det har även kommit ett förslag om skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Två alternativa utformningar har föreslagits. 

  1. En skattereduktion om 1 700 kr per år för personer med inkomst mellan 40 000 kr upp till skiktgränsen för statlig inkomstskatt (509 300 kr för 2020). 
  2. En skattereduktion om 1 300 kr för personer med förvärvsinkomst över 40 000 kr.  

Skattereduktionen föreslås fasas in från 40 000 kr och vid en inkomst om 240 000 kr erhåller man fullt avdrag. Tanken är att avdraget ska vara utformad på ett sådant sätt att det ger en högre skattereduktion procentuellt till personer med lägre inkomst. Förhoppningen är att det blir ett incitament för människor att gå från bidragsförsörjning till arbete och från deltidsarbete till heltidsarbete. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. 

Sänkt statlig inkomstskatt

Det tredje förslaget är att sänka den statliga inkomstskatten. Två alternativa tillvägagångssätt har presenterats:

  1. En höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt med 6 000 kr utöver den årliga uppräkningen. Förslaget innebär att färre personer får betala statlig inkomstskatt. 
  2. Sänkning av skattesatsen för statlig inkomstskatt från 20 % till 19,5 %. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången efter den 31 december 2020. 

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Slutligen har det kommit ett förslag som syftar till att att jämna ut skillnader i beskattning mellan personer under 65 år som arbetar och personer över 65 år som får pension. Förslaget innebär att det förstärkta grundavdraget för personer över 65 år höjs ytterligare inom ett visst inkomstspann och sänks för ett annat. 

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.  

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Cecilia Arrhenius & Sofia Linder

Cecilia Arrhenius & Sofia Linder

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Sofia Linder arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell personbeskattning och socialförsäkringsfrågor.

Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Sofia: 010-212 63 08, sofia.linder@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln