Sjukskrivning i coronatider – nya regler och belopp

Man tittar ut genom fönster sedd utifrån ‹ Tillbaka till artiklarna

Coronaviruset, covid-19, har fått regeringen att föreslå flera ändringar i reglerna kring socialförsäkring. Karensdagen är slopad och staten tar över kostnader för sjukskrivningar. Här är de nya reglerna och beloppen.

Vi har tidigare bloggat om regeringens stödpaket till svenska företag. Två av de första åtgärderna som presenterades var kopplade till att företag inte ska behöva stå för sjukskrivningskostnader under pandemin. Den 3 april beslutade regeringen om detaljer för åtgärderna inom socialförsäkring. Bland annat fastställdes ersättningsbeloppen för karensavdrag och sjukpenning.

Slopad karensdag

Karensdagen är tillfälligt slopad från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Arbetsgivaren gör karensavdrag precis som vanligt och den anställde får ansöka retroaktivt om ersättning hos Försäkringskassan.

Du som är anställd och har varit sjuk ska göra ansökan på "Mina sidor" på Försäkringskassans hemsida. Ersättningen är 700 kronor för karensdagen. Beloppet gäller oavsett vilken lönenivå du har. Ansökan är öppen sedan den 7 april.

Ersättning för sjuklönekostnader

Arbetsgivare ska få ersättning av staten för hela den sjuklönekostnad som uppstår under april och maj 2020. I vanliga fall får arbetsgivare endast ersättning med viss del av sina sjuklönekostnader och det finns också ett tak på 250 000 kronor per år.

Du som arbetsgivare ska som vanligt betala ut sjuklön till dina anställda. Ersättningen som din organisation får bygger på de sjuklönekostnader som ni rapporterar i era arbetsgivardeklarationer till Skatteverket. Ersättning får ni genom kreditering på skattekontot. Med andra ord får ni ersättning på samma sätt som tidigare. Försäkringskassan kommer att fatta beslut månadsvis och den första kreditering kan ske tidigast den 12 maj.

För dig som driver enskild firma

Enskilda näringsidkare, det vill säga du som har enskild firma, får sjukpenning de första 14 dagarna. Beloppet är 804 kronor per dag oavsett vald karens. Även enskilda näringsidkare ska göra ansökan hos Försäkringskassan.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Krävs läkarintyg?

Nej, det krävs inget läkarintyg från och med den 27 mars. Är du fortfarande sjuk efter efter 21 dagar måste du dock lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Vad gäller för vab?

Du kan få ersättning för vård av barn (vab) om ditt barn är sjukt eller är smittbärare och du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn. Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta, till exempel om en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan däremot inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att barnet inte ska bli smittat. Det är inte heller möjligt att få ersättning för vab om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Det pågår ett arbete inom regeringen för att se över om ersättning skulle kunna utgå i dessa fall, men inga beslut finns.

När kan du få smittbärarpenning?

Du som kan men inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av covid-19 kan ansöka om att få smittbärarpenning. Det är också möjligt att få ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

För att få smittbärarpenning måste du avstå från att arbeta och gå miste om inkomst på grund av följande skäl:

  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av covid-19 (eller annan allmänfarlig sjukdom).
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en smitta eller annat, som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Smittbärarpenning innebär att du får knappt 80 procent av din lön, men högst 804 kronor per dag. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Ring vår hotline

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln