Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – riksdagen har nu fattat beslut

‹ Tillbaka till artiklarna

Riksdagen har beslutat om att anta lagförslaget om förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige. Det innebär att reglerna om ekonomiskt arbetsgivarbegrepp som tidigare föreslagits kommer att bli svensk lag från och med den 1 januari 2021.

Vi har tidigare skrivit om ett förslag att göra förändringar i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Syftet är att kunna beskatta personer som är begränsat skattskyldiga och är uthyrda till företag i Sverige. Även om personerna vistas mindre än 183 dagar i Sverige per tolvmånadersperiod kommer uthyrda personer nu att bli föremål för svensk beskattning. Med uthyrning menas att en anställd ställs till förfogande för att utföra arbete i Sverige för ett svenskt företag, eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige, och den anställdes står under företagets kontroll och ledning. Undantag gäller om arbete utförs under högst 15 dagar i följd och att de sammanlagda arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte överstiger 45 dagar.

Läs även: Ekonomisk arbetsgivare i Sverige - nu är propositionen lämnad 

Riksdagen antog lagförslaget i propositionen. Kristdemokraterna fick inte gehör för sin motion om att justera undantaget.

Samtidigt som riksdagen antog förslaget om förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige antog riksdagen också regler om obligatoriskt skatteavdrag för bolag utan fast driftställe i Sverige samt en utökad skyldighet att göra skatteavdrag på betalningar till företag som saknar F-skatt. Även om företaget saknar fast driftställe i Sverige ska skatteavdrag ske om arbete utförts i Sverige. 

Kommentar

Beslutet var väntat då det inte har funnits någon egentlig opposition mot ändringarna. Det gäller nu för utländska företag att snabbt anpassa sig till reglerna och ansöka om relevanta registreringar i Sverige för att kunna följa reglerna som träder i kraft den 1 januari 2021.

Tips! Titta gärna igenom våra webbinarium för djupare insikt och kunskap i ämnet.

 

 

Har du frågor om hantering av tjänsteresenärer? Kontakta oss för rådgivning

Tomas Vikström

Tomas Vikström

Tomas Vikström arbetar med internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Kontakt: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com
Tomas Vikström works at PwC’s office in Stockholm with international personal taxation.
Kontakt: +46 10 213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln