Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – riksdagen har nu fattat beslut

‹ Tillbaka till artiklarna

Riksdagen har beslutat om att anta lagförslaget om förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige. Det innebär att reglerna om ekonomiskt arbetsgivarbegrepp som tidigare föreslagits kommer att bli svensk lag från och med den 1 januari 2021.

Vi har tidigare skrivit om ett förslag att göra förändringar i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Syftet är att kunna beskatta personer som är begränsat skattskyldiga och är uthyrda till företag i Sverige. Även om personerna vistas mindre än 183 dagar i Sverige per tolvmånadersperiod kommer uthyrda personer nu att bli föremål för svensk beskattning. Med uthyrning menas att en anställd ställs till förfogande för att utföra arbete i Sverige för ett svenskt företag, eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige, och den anställdes står under företagets kontroll och ledning. Undantag gäller om arbete utförs under högst 15 dagar i följd och att de sammanlagda arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte överstiger 45 dagar.

Läs även: Ekonomisk arbetsgivare i Sverige - nu är propositionen lämnad 

Riksdagen antog lagförslaget i propositionen. Kristdemokraterna fick inte gehör för sin motion om att justera undantaget.

Samtidigt som riksdagen antog förslaget om förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige antog riksdagen också regler om obligatoriskt skatteavdrag för bolag utan fast driftställe i Sverige samt en utökad skyldighet att göra skatteavdrag på betalningar till företag som saknar F-skatt. Även om företaget saknar fast driftställe i Sverige ska skatteavdrag ske om arbete utförts i Sverige. 

Kommentar

Beslutet var väntat då det inte har funnits någon egentlig opposition mot ändringarna. Det gäller nu för utländska företag att snabbt anpassa sig till reglerna och ansöka om relevanta registreringar i Sverige för att kunna följa reglerna som träder i kraft den 1 januari 2021.

Tips! Titta gärna igenom våra webbinarium för djupare insikt och kunskap i ämnet.

 

 

Har du frågor om hantering av tjänsteresenärer? Kontakta oss för rådgivning

Cecilia Arrhenius & Magnus Westman

Cecilia Arrhenius & Magnus Westman

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.

Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln