Besked om beskattning för Öresundspendlarna

Man ler på tåg ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har nu kommit med besked om vad som gäller för de Öresundspendlare som normalt beskattas i enlighet med Öresundsavtalet men som nu arbetat hemifrån i större omfattning på grund av covid-19. De pendlare som uppfyller villkoren i avtalet beskattas endast i det land där de är anställda och huvudsakligen arbetar. På grund av covid-19 har många arbetat hemifrån i större omfattning och kan få svårt att uppfylla villkoren om visst arbete i det andra landet. Det innebär att en del av lönen kommer att beskattas i hemlandet.

Öresundspendlarna har väntat på besked länge och nu har äntligen Skatteverket kommit med information. Danska Skat har lämnat motsvarande information på sin hemsida.

Vad innebär Öresundsavtalet?

För anställda som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark och har en privat anställning gäller särskilda regler, det så kallade Öresundsavtalet. Avtalet innebär att den anställde beskattas för hela sin lön i det land där denne är anställd och normalt arbetar även om hen utför visst arbete i sin bostad eller har tjänsteresor i bosättningslandet eller ett tredje land. För att Öresundsavtalet ska kunna tillämpas krävs att arbetet i den anställdes normala arbetsland utgör minst 50 procent av arbetstiden under varje tremånadersperiod (tremånadersregeln) och att eventuella tjänsteresor måste vara av tillfällig karaktär. En person som är bosatt i Sverige men anställd i Danmark och arbetar på kontoret i Danmark tre dagar per vecka och hemifrån två dagar per vecka beskattas för hela sin lön i Danmark. Detsamma gäller för en person som är bosatt i Danmark och anställd i Sverige. 

Läs även: Öresundspendlarnas försäkringstillhörighet ska inte påverkas av hemarbete

Vad innebär tremånadersregeln i Öresundsavtalet?

Tremånadersregeln innebär att arbetet i den anställdes normala arbetsland utgör minst 50 procent av arbetstiden under varje tremånadersperiod. Perioden kan påbörjas när som helst under den första och sista månaden då regeln ska tillämpas. För de mellanliggande månaderna ska bedömningen normalt omfatta hela kalendermånader (till exempel januari -mars, februari till april och så vidare). Det är möjligt att göra undantag från att beräkningen ska omfatta kalendermånader. Om regeln uppfylls genom en bruten tremånadersperiod snarare än hela kalendermånader går regeln att tillämpa ändå. Notera att semester- och sjukdagar räknas som arbetsdagar i huvudarbetslandet. Arbete del av dagen i huvudarbetslandet räknas som en hel arbetsdag där.

Vad gäller vid ökat antal arbetsdagar i hemmet på grund av covid-19?

Frågan är vad som gäller för de Öresundspendlare som nu har fått fler arbetsdagar i hemmet  och inte kan uppfylla kravet om 50 procents arbete i sitt normala arbetsland? Skatteverket har meddelat att anställda som är bosatta i Sverige och får fler arbetsdagar i bostaden inte kan tillämpa Öresundsavtalet för lön som avser en period där förutsättningarna inte är uppfyllda. Det innebär att en del av lönen för sådan period ska beskattas i Sverige. Det vill säga den delen av lönen som avser arbetsdagar i Sverige (och eventuellt tredje land) ska beskattas i Sverige i stället för i Danmark. 

Att beskattningen av lönen delas upp mellan två länder behöver inte vara en nackdel för den som är bosatt i Sverige. Eftersom Sverige helt bortser från den delen av lönen som beskattas i Danmark kan en uppdelning av beskattningen i vissa fall ge en lägre total skattekostnad. Anställda som är bosatta i Danmark och arbetar i Sverige och normalt uppfyller Öresundsavtalet betalar särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om 25 procent på sin lön. För dem innebär det förmodligen en högre beskattning om en del av lönen beskattas i Danmark på grund av att Öresundsavtalet inte kan tillämpas under en viss period.

Vad händer om preliminär skatt fortsatt bara betalas i det land den anställde normalt arbetar?

Det kan vara svårt för arbetsgivare att veta om pendlare kan tillämpa Öresundsavtalet eller inte. De kommer troligen att göra skatteavdrag på samma sätt som tidigare. Mellan de nordiska länderna finns ett avtal (det så kallade nordiska  trekk-avtalet) som bland annat innebär att skatt kan föras över mellan länderna när skatt betalats in i fel land. En anställd som bor i Danmark och nu beskattas i Danmark för en del av lönen kan begära överföring av SINK-skatt från Sverige till Danmark i enlighet med trekk-avtalet i sin danska inkomstdeklaration för inkomståret 2020 för att täcka den danska skatten (det är dock inte säkert att den svenska skatten täcker hela den danska skatten).

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.

Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln