Fler kan få skattebefrielse för utlandsarbete

TM_resande-man ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog under 2015 att kravet på att en anställd måste vara obegränsat skattskyldig under utlandsarbete för att erhålla skattebefrielse innebär en diskriminering av EU-medborgare. I ny dom från domstolen fastslås att det fortfarande rör sig om diskriminering även om arbetet utförts utanför EU och EU-medborgaren inte varit skattemässigt bosatt i något EU-land under arbetets utförande.

Kommentar

Huvudregeln i svensk skatterätt är att en obegränsad person ska beskattas för ersättningar hen erhåller enligt kontantprincipen. Ett undantag till huvudregeln är den så kallade sexmånadersregeln som skattebefriar inkomsten för utlandsarbete om det varar i minst sex månader, inkomsten beskattas utomlands, den anställde har begränsade vistelsedagar i Sverige och är obegränsat skattskyldig i Sverige under arbetet utomlands.

Eftersom en person som aldrig vistats i Sverige tidigare inte kan ha varit obegränsat skattskyldig i Sverige under arbete som utfördes innan hen kom till Sverige uppfylls inte kraven för skattebefrielse enligt sexmånadersregeln. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen ansetts strida mot diskrimineringsreglerna i EU-rätten varpå det nuförtiden inte är ett krav för en EU-medborgare att de ska vara obegränsat skattskyldiga i Sverige under arbetet utomlands.

Högsta förvaltningsdomstolens tidigare domar från 2015 lämnade dock vissa frågor obesvarade. Två av dessa frågor var om arbetet måste varit utfört inom EU/EES och om EU-medborgaren behövde vara beskattad som bosatt i ett EU/EES-land under arbetstiden utomlands för att det skulle anses vara fråga om diskriminering.

Högsta förvaltningsdomstolen klargör nu detta och det enda kravet som ställs är att den som flyttar in är EU-medborgare. Att arbetet utförts utanför EU och att EU-medborgaren inte varit skattemässigt bosatt i något EU-land saknar betydelse. Diskriminering anses ändå föreligga och inkomsten ska vara undantagen från beskattning i Sverige så länge övriga krav för sexmånadersregeln är uppfyllda.

En fråga kvarstår dock och det är om Sverige kan diskriminera sina egna medborgare. Det vill säga frågan är om en anställningsinkomst, som utbetalas till en svensk medborgare när hen är bosatt i Sverige, kan undantas från beskattning om arbetet utomlands har utförts när hen var begränsat skattskyldig i Sverige under arbetet utomlands och där alla villkor i sexmånadersregeln i övrigt är uppfyllda. Förhoppningsvis är det en fråga som klargörs inom kort.

Vi anser även att när nu Sverige har en regel som kan undanta en inkomst från beskattning i Sverige som anses diskriminerande enligt EU-rätten så bör detta utredas. I nuläget så kommer nämligen svenska medborgare med stark anknytning till Sverige under sitt utlandsarbete att erhålla skattebefrielser i Sverige som svenska medborgare som återvänder till Sverige men som varit begränsat skattskyldiga under sin utlandsvistelse inte kan erhålla. Detsamma gäller för icke EU-medborgare. Att en inkomst inte kan undantas från beskattning i Sverige enbart för att personen haft för svag koppling till Sverige under den period som arbetet utförs utomlands är inte direkt i linje med modern internationell beskattning och uppenbart diskriminerande inte enbart för EU-medborgare.

Har du frågor om personbeskattning?

Magnus Westman

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln