Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

TM_mote-runt-bord ‹ Tillbaka till artiklarna

I syfte att skapa bättre förutsättningar för företag att investera i forskning- och utvecklingsarbete, föreslår regeringen en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Det övre tak för forskningsavdrag om 230 000 kronor per månad som gäller idag föreslås höjas till 450 000 kronor.

Den 1 januari 2014 infördes ett forskningsavdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling. I korthet innebär reglerna att arbetsgivare som har anställda som arbetar med forskning- och utvecklingsarbete givet vissa förutsättningar medges ett avdrag vid beräkning av den anställdes underlag för arbetsgivaravgifter. Avdraget uppgår till tio procent av underlaget för arbetsgivaravgifter för den anställde och för närvarande gäller ett övre tak som innebär att bolagets totala avdrag för anställda som arbetar med forskning och utveckling inte får överstiga 230 000 kronor per koncern och månad.

Regeringen föreslår nu en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter genom att det övre taket ska höjas till 450 000 kronor per koncern och månad. I tillägg föreslås att den allmänna löneavgiften sätts ned med tio procent på ersättning till personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Förändringarna enligt ovan föreslås i syfte att skapa bättre förutsättningar för företag att investera i arbete gällande forskning och utveckling samt förbättra företagens konkurrensförmåga. Förslaget är ute på remissrunda och sista dag för att svara på denna är den 6 december. Hittills har det kommit in tre svar och samtliga är positiva. Förslaget föreslås införas den 1 april 2020 och gälla lön som utbetalas efter den 31 mars 2020.

Kommentar

Vi ser positivt på de förändringar som regeringen föreslår. Ur ett kostnadsperspektiv är höjningen av taket samt den sänkta allmänna löneavgiften mycket intressanta och både stora som små företag som arbetar med forskning och utveckling bör se över sin hantering för denna personalkategori beaktat dessa regler.

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen på detta område.

Har du frågor om personbeskattning?

Gina Hedin

Gina Hedin

Gina Hedin arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 76 72
Gina Hedin works with national and international personal income taxation at PwC's office in Gothenburg.
+46 10-212 76 72

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln