Tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåvor till anställda

Kvinna jobbar i kassa ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har presenterat ytterligare två förslag på åtgärder för att minska de ekonomiska följderna av coronakrisen. Förslagen gäller skattefrihet för förmån av fri parkering och gåvor till anställda.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade förslagen den 5 maj 2020. Lagrådet har lämnat remiss och regeringen bereder nu lagförslaget för beslut i riksdagen.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Fri parkering för anställda skattefritt

Det första förslaget innebär att arbetsgivare ska kunna erbjuda sina anställda fri parkering i anslutning till arbetsplatsen skattefritt. I normala fall är fri parkering en skattepliktig förmån för den anställde och arbetsgivaren är skyldig att innehålla skatt och betala arbetsgivaravgifter för förmånen. Syftet med förslaget är att minska smittspridningen genom att underlätta för anställda att ta egen bil till arbetet istället för att åka kollektivt.

Skattefriheten för förmån av fri parkering är tillfällig och föreslås gälla under perioden 1 april till 31 december 2020. Arbetsgivare som har rapporterat förmån av fri parkering för april månad kommer därmed att behöva rätta inlämnade individuppgifter när lagen träder i kraft, vilket har föreslagits bli den 1 juni 2020.

Läs även: Så påverkas privatpersoners skatt av covid-19

Gåvor till anställda skattefria upp till 1000 kronor

Det andra förslaget är att arbetsgivare ska ges större möjlighet att ge sina anställda skattefria gåvor. Som utgångspunkt är gåvor från arbetsgivaren en skattepliktig förmån för den anställde. Det finns vissa undantag för till exempel julgåvor av mindre värde, minnesgåvor och jubileumsgåvor som under vissa förutsättningar kan vara skattefria. Det nuvarande förslaget innebär att arbetsgivaren, utöver de ordinarie undantagen, ska kunna ge skattefria gåvor till sina anställda för ett värde upp till 1000 kronor inklusive moms. Om gåvan överstiger detta belopp kommer hela beloppet förmodligen att bli skattepliktigt. Precis som vid julgåvor förutsätter man att gåva ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda.

Skattefria gåvor ska stötta lokalt näringsliv

Bakgrunden till förslaget är att företag och kommuner har uttryckt en vilja om att hjälpa till att minska de ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin. Tanken är att arbetsgivare ska kunna ge sina anställda till exempel presentkort och på så vis stödja det lokala näringslivet utan att det medför förmånsbeskattning av den anställde. Det är inte möjligt att ge gåvan skattefritt i form av kontanter eller annat som kan bytas mot kontanter. Den tillfälliga skattefriheten för gåvor till anställda av detta slag föreslås gälla mellan 1 juni till 31 december 2020.

Nämnda förslag föreslås även gälla för anställda som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Cecilia Arrhenius & Sofia Linder

Cecilia Arrhenius & Sofia Linder

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Sofia Linder arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell personbeskattning och socialförsäkringsfrågor.

Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Sofia: 010-212 63 08, sofia.linder@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln