Brexit och socialförsäkring – vad händer nu?

fem-tips-hallbarhet-640x360 ‹ Tillbaka till artiklarna

Risken för en avtalslös hård brexit är överhängande i och med att förslaget till utträdesavtal röstades ned av det brittiska parlamentet den 15 januari. För personer som omfattas av svensk socialförsäkring och som bor och/eller arbetar i Storbritannien kan detta innebära risk att förlora rätten till förmåner och bibehållen socialförsäkring i Sverige per den 30 mars 2019. Nu har lugnande besked kommit genom Socialdepartementets promemoria med förslag till åtgärder för att mildra konsekvenserna inom sociala området vid en hård brexit.

Ett hårt utträde ur EU medför risk för negativa effekter för enskilda personer, begränsning av den fria rörligheten och begränsning av trygghetsförmåner. För att motverka dessa konsekvenser och risker för enskilda har Socialdepartementet nu remitterat en promemoria med ett tillfälligt lagförslag på det sociala området.

Lagen föreslås tillämpas under en övergångsperiod från den 30 mars 2019 till och med 31 december 2019. Enkelt uttryckt skulle lagförslaget innebära att Storbritannien behandlas som ett EU-land på del av socialförsäkringsområdet till och med 31 december 2019. För personer som omfattas av svensk socialförsäkring senast den 29 mars 2019 innebär lagförslaget i kort:

  • Fortsatt utbetalning av vissa förmåner till personer som vid tiden för utträdet hade rätt att få eller får en förmån utbetald till Storbritannien (avvikande regler finns för egenföretagare och rätten till arbetslöshetsersättning).
  • Fortsatt möjlighet till rätten för sammanläggning av perioder och rätt till export av förmåner.
  • Möjlighet till ersättning för vårdkostnader i Storbritannien om vården inletts, pågår eller avslutats före Storbritanniens utträde.

Kommentar

Lagförslaget är en välkommen och utgör en viktig åtgärd för att underlätta för de anställda och arbetsgivare som drabbas av en hård brexit. För arbetsgivare med anställda som omfattas av svensk socialförsäkring medför övergångsreglerna i lagförslaget en fortsatt avgiftsskyldighet under övergångsperioden. Övergångsreglerna ger dessutom arbetsgivare i Sverige något längre tid att hinna planera för hantering av den anställdes socialförsäkringssituation och eventuell betalning av sociala avgifter i Storbritannien – vi följer utvecklingen med brexit och håller er uppdaterade!

Läs mer på vår brexit-sida.

Har du frågor om personbeskattning?

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius works at PwC’s office in Malmö with international personal taxation and social insurance.
Evelina: +46 10 213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: +46 10 212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln