Skatte- och avgiftseffekter i spåren av covid-19

‹ Tillbaka till artiklarna

Coronaviruset covid-19 fortsätter spridas i Sverige och världen. Regeringen har slopat karensdagen och föreslår anstånd för inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Personer som bor och arbetar i olika länder eller som är utsända att arbeta utomlands kan påverkas både vad gäller skatt och socialförsäkring.

Regeringen presenterade i veckan en extra ändringsbudget med anledning av covid-19. I ändringsbudgeten finns bland annat förslag som påverkar arbetsgivare och arbetstagare. Karensdagen slopas tillfälligt, inledningsvis i två månader. Detta innebär att staten betalar sjukpenning för den första sjukdagen*. Vanliga regler om sjuklön gäller sedan från och med den andra sjukdagen*.

Företag kommer även få anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt i upp till ett år, avseende två månaders inbetalningar*. Ett liknande anstånd infördes under finanskrisen 2008. Exakt hur förslaget kommer att se ut den här gången är ännu oklart. Inom kort förväntas mer information kring hur förslaget ska se ut*.

*I regeringens åtgärdspaket som presenterades den 16 mars föreslås att staten kommer att ta hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklöner, det vill säga de första 14 dagarna en anställd är sjuk, under april och maj. Vidare föreslås också att anståndet på vissa skatte- och avgiftsinbetalningar avser tre månader.

Läs även: 300 miljarder i regeringens åtgärdspaket för covid-19

Har du frågor om hur åtgärderna kan påverka ditt företag?

Kommentar

Anståndet för företag med inbetalning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter gäller för inbetalningar avseende arbetstagare som är skattskyldiga och/eller socialförsäkrade i Sverige.

Reserestriktioner kan påverka var en person ska beskattas

Det uppstår även en hel del frågor kring skatt och socialförsäkring i vissa gränsöverskridande situationer. För anställda som till exempel pendlar mellan Sverige och Danmark, det vill säga bor i ett land och arbetar i det andra landet, gäller att beskattning i vissa fall endast sker i arbetslandet. För detta krävs då att en viss andel av arbetet utförs i det land där arbetsgivaren hör hemma. För anställda som arbetar i flera länder gäller även att deras socialförsäkringstillhörighet påverkas av hur stor andel av arbetet de utför i bosättningslandet.

Pendlare som tvingas stanna hemma under en längre tid på grund av reserestriktioner, karantänsbestämmelser eller av annan anledning kan till exempel riskera att bli både skattskyldiga och socialförsäkrade i bosättningslandet istället för i arbetslandet. Vi vet idag inte hur Skatteverket och Försäkringskassan ser på situationer där den anställde inte uppfyller tidskraven på grund av restriktioner relaterade till covid-19.

Virusspridningen kan även påverka beskattningssituationen för anställda som är obegränsat skattskyldiga i Sverige men som arbetar utomlands under en längre period. Dessa personer beskattas inte för sin arbetsinkomst i Sverige under förutsättning att

  • arbetet sker utomlands i minst sex månader
  • inkomsten beskattas utomlands
  • inte mer än i genomsnitt sex dagar per månad eller 72 dagar per anställningsår spenderas i Sverige.

Har du frågor om hur regeringens åtgärder påverkar personbeskattning?

Undantag från reglerna under särskilda omständigheter

Till sexmånadersregeln finns en säkerhetsventil som innebär att en person som inte längre uppfyller regelns krav ändå inte ska beskattas i Sverige. Det gäller om personen inte kunnat råda över de ändrade förutsättningarna kring arbetstiden utomlands och om beskattning i Sverige anses oskälig.

Krig, strejk och liknande är sådana omständigheter som kan aktualisera säkerhetsventilen. Förmodligen är även en global pandemi en sådan händelse. Bedömningen av vad som anses utgöra en uppenbart oskälig beskattning ska däremot göras restriktivt, och det ska röra sig om att tidsfristen för utlandsvistelsen inte uppnåtts med liten marginal. Om en utlandsvistelse avbryts i förtid eller om någon på grund av virusutbrottet blir kvar i Sverige under längre tid än planerat kan tillämpningen av sexmånadersregeln äventyras.

När det gäller anställda som är utsända eller ska sändas ut från Sverige samt anställda som är utsända eller precis ska sändas ut till Sverige bör man i varje enskilt fall se över hur den uppkomna situationen ska hanteras både vad gäller skatt och socialförsäkring. När det gäller socialförsäkringen finns det i vissa fall möjlighet att söka dispens.

Kontakta oss gärna för en diskussion om er situation.

Lillon Lindberg och Cecilia Arrhenius

Lillon Lindberg och Cecilia Arrhenius

Lillon Lindberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt utökat krispaket för små och medelstora företag

På kvällen den 25 mars presenterade regeringen vid en pressträff ett utökat krispaket för att hjälpa svenska små och medelstora företag som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Samlad information om ländernas stödåtgärder

Regeringar runt om i världen inför skatte- och avgiftsåtgärder för att stötta företag som drabbas ekonomiskt av covid-19. I en omfattande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Öresundpendlarnas försäkringstillhörighet ska inte påverkas av hemarbete

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om ett undantag för reglerna kring försäkringstillhörighet för ...

Läs artikeln