Öresundpendlarnas försäkringstillhörighet ska inte påverkas av hemarbete

Malmö och Turning Torso sett från vattnet ‹ Tillbaka till artiklarna

Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens om ett undantag för reglerna kring försäkringstillhörighet för öresundspendlare. Hemarbetsdagar på grund av covid-19 ska inte påverka i vilket land pendlarna är socialförsäkrade.

Anställda inom EU/EES som bor i ett land och arbetar i ett annat land tillhör normalt arbetslandets socialförsäkring. En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater inom EU/EES ska också omfattas av socialförsäkringen i arbetslandet om denne inte utför en väsentlig del (25 procent eller mer) av sitt arbete i bosättningslandet. En anställd som däremot arbetar hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden uppgår till 25 procent eller mer blir istället socialförsäkrad i bosättningslandet.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Försäkringstillhörighet påverkar arbetsgivaravgifterna

Många pendlare och arbetsgivare i Öresundsregionen har varit oroade över hur socialförsäkringssituationen skulle påverkas när anställda tvingas att arbeta hemifrån på grund av covid-19. Pendlarna riskerar då att arbetet i bosättningslandet uppgår till 25 procent eller mer och därmed att socialförsäkringstillhörigheten skulle växla från arbetslandet till bosättningslandet. För en dansk arbetsgivare skulle detta innebära skyldighet att registrera sig i Sverige för att betala svenska arbetsgivaravgifter, som är betydligt högre än de danska, i det fall som en anställd bosatt i Sverige skulle komma upp i 25 % arbete eller mer i Sverige.

De nya undantagsreglerna

Den 20 mars meddelade Öresund direkt på sin hemsida att Försäkringskassan och Udbetaling Danmark har kommit överens att socialförsäkringen för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som covid-19 medfört i följande situationer:

  • För pendlare som bor i Sverige och normalt arbetar i Danmark så påverkas inte socialförsäkringen i Danmark av att pendlaren på grund av covid-19 måste arbeta hemifrån Sverige.
  • För pendlare som bor i Danmark och normalt arbetar i Sverige så påverkas inte socialförsäkringen i Sverige av att pendlaren på grund av covid-19 måste arbeta hemifrån Danmark.
  • För pendlare som har ett pågående A1-intyg för arbete i Sverige och Danmark (arbete i flera länder), det vill säga detta intyg gäller fortsatt.

Notera att undantaget inte gäller pendlare som själva ändrar sitt arbetsmönster av annan anledning än reserestriktionerna som uppstått till följd av covid-19.Den som byter arbetsgivare eller får sidouppdrag bör kontakta Försäkringskassan eller Udbetaling Danmark för närmare besked om sin socialförsäkringssituation. Detsamma gäller pendlare som är osäkra på sin situation.

När det gäller övriga pendlare inom EU/EES har Försäkringskassan inte gått ut med något officiellt uttalande, men vid muntliga kontakter har vi erfarit att Försäkringskassan ser situationen som ett undantagstillstånd och kommer att bortse från hemarbetsdagar som uppkommer med anledning av reserestriktionerna. Vi förstår också att med stor sannolikhet kommer även andra myndigheter inom EU/EES att hantera frågan på så vis.

Läs även: Möjlighet till anstånd med inbetalning av skatt och avgifter

Besked om beskattning av lön dröjer

När det gäller skattesituation för de pendlare som normalt omfattas av Öresundsskatteavtalet har det fortfarande inte kommit några besked från Skatteverket eller danska Skat. En pendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark beskattas för hela lönen i Danmark om hen arbetar minst 50 procent på plats i Danmark under varje tremånadersperiod och resten från bostaden eller på tillfälliga tjänsteresor. Detsamma gäller en pendlare som är bor i Danmark och arbetar i Sverige. det vill säga hela lönen beskattas i Sverige om villkoren är uppfyllda. Många pendlare är oroade över hur deras skattesituationen påverkas av reserestriktionerna på grund av covid-19.

Vi fortsätter att följa utvecklingen på området. Ni är alltid välkomna att kontakta oss på PwC för hjälp och stöttning vad gäller skatt och socialförsäkring för pendlare.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i budgetpropositionen

Regeringen presenterade idag en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas vid leverans av aktier i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat förhandsbeskedet att personaloptioner som ger rätt att i framtiden förvärva aktier men där ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stödåtgärder med anledning av coronakrisen förlängs

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslår regeringen att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och ...

Läs artikeln