Läs artikeln

Avdrag för kostnader för dubbel bosättning - ges avdraget för bostaden på hemorten eller arbetsorten?

Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilken bostad man kan få avdrag för när en arbetstagare tillsammans med sin familj tar ett arbete ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dom från HFD om beskattning av carried interest

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 4 juni 2018 förklarat att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – när börjar detta gälla och vilka konsekvenser kan det bli?

I avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i juni 2017, gjorde HFD bedömningen att en lagändring beträffande det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag att hitresta arbetstagare personligen måste besöka Skatteverket

I juni presenterade Skatteverket en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Preliminär källskatt föreslås tas ut på alla fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

Skatteverket har i juni presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nygamla regler för uppskov vid försäljning av privatbostad

Regeringen har nu lämnat sitt förslag till ändrade uppskovsregler. Taket för uppskov slopas och den som köper en billigare bostad kan få ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopat tak för uppskovsavdrag vid försäljning av privatbostad

Regeringen har idag lämnat förslag på ”22 steg för fler bostäder". Ett av förslagen är att taket för uppskov vid försäljning av bostäder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket föreslår arbetsgivarrapportering på individnivå varje månad

Skatteverket har lämnat ett förslag till regeringen om att arbetsgivare från och med beskattningsåret 2018 ska lämna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS påverkar svenska företag med utlandspersonal

Förändringar som föreslås genom BEPS Action 7 kan påverka beskattningen av personal i utlandet. Det är därför viktigt att även ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning i Sverige av personaloptioner och aktieprogram som intjänats utomlands strider mot EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked som säger att det strider mot den fria rörligheten för arbetstagare inom EU ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Finska pensionärers skattefrihet i Portugal på väg att försvinna?

Finska medborgare som vid pensionering bosätter sig i Portugal har under lång tid åtnjutit skattefrihet bland annat för pensionsinkomster. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av personaloptioner intjänade utomlands kan strida mot EU-rätten

Enligt två förhandsbesked strider det mot den fria rörligheten för arbetstagare inom EU att beskatta EU-medborgare för förmån av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklarationstips för privatpersoner för inkomståret 2014

Senast den 4 maj ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket. Om du har bott i Sverige hela 2014 behöver du deklarera om du: haft ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteavdrag på lön för arbete vid fast driftställe i Sverige

Skatteverket beskriver i ett nytt ställningstagande när en utländsk arbetsgivare med fast driftställe i Sverige är skyldig att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inget avdrag för negativ ränta på inlåningskonto enligt Skatteverket

Skatteverket beskriver i ett ställningstagande hur man ser på negativ ränta på inlåningskonto och hur schablonintäkt för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastställt att den högre nettolönenivån krävs för att erhålla expertskatt vid nettolöneavtal

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att anställda med nettolöneavtal måste ha en bruttolön per månad som överstiger ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Investeringssparkonto - ett skatteeffektivt alternativ till privat pensionssparande?

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att det fasta avdraget för privat pensionssparande sänks till från 12 000 kronor per år till 1 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inga dubbla deklarationer för avkastningsskatt!

I och med att Skatteförfandelagen infördes har nya deklarationsperioder införts för bolag med brutna räkenskapsår. Exempelvis ska ett bolag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Handelsbolag får nya regler

Svenska handelsbolag och europeisk ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige har i vissa fall saknat regler om beskattningsår. ...

Läs artikeln
Dela