Läs artikeln

Lagändring samt ny praxis gällande arbetstillstånd

Riksdagen har beslutat att Migrationsverket kan avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren har rättat de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillstånd

Migrationsverket har presenterat en uppdaterad process med syfte att korta handläggningstiderna för ansökningar om arbets- och ...

Läs artikeln
Dela