Läs artikeln

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

I syfte att skapa bättre förutsättningar för företag att investera i forskning- och utvecklingsarbete, föreslår regeringen en förstärkt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen klargör villkor för att beviljas expertskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen klargjort att en person inte uppfyller villkoren för att beviljas expertskatt för det fall ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om utflyttningsskatt

Skatteverket har idag lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet som innebär att personer föreslås ta upp ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svensk skatteregel strider mot EU-rätten

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en färsk dom kommit fram till att en svensk privatperson som fått utdelning från ett onoterat, ...

Läs artikeln
Dela