Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Alice Moon

Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell beskattning.
010-212 52 17
Alice Moon works at PwC's office in Jönköping with international taxation.
+46 10-212 52 17

alice.moon@pwc.com

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Av Alice Moon, 7 februari 2018

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivåRegeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Företag, som redan idag är skyldiga att föra personalliggare och som har fler än 15 anställda, ska från den 1 juli 2018 redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Övriga företag med anställda ska redovisa på individnivå från 1 januari 2019.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag på personalliggare i fler verksamheter

Av Alice Moon, 17 november 2017

Förslag på personalliggare i fler verksamheterRegeringen lämnade igår ett förslag om att införa personalliggare i fler verksamheter. I lagrådsremissen föreslås en utvidgning av systemet till att gälla även för fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Armlängdsmässigt pris vid överlåtelse av immateriella tillgångar

Av Alice Moon, 6 mars 2017

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngKammarrätten i Jönköping har i ett nyligen avgjort mål ansett att korrigeringsregeln är tillämplig gällande pris vid förvärv av immateriella rättigheter. I fallet hade ett svenskt aktiebolag förvärvat immateriella tillgångar från sitt turkiska dotterbolag till ett värde av 21,3 miljoner kronor. Skatteverket gjorde vid sin bedömning en justering nedåt av den förväntade livslängden på de immateriella tillgångarna och kom fram till ett värde om 4 miljoner kronor, vilket Kammarrätten godtog.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.