Läs artikeln

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Regeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på personalliggare i fler verksamheter

Regeringen lämnade igår ett förslag om att införa personalliggare i fler verksamheter. I lagrådsremissen föreslås en utvidgning av systemet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Armlängdsmässigt pris vid överlåtelse av immateriella tillgångar

Kammarrätten i Jönköping har i ett nyligen avgjort mål ansett att korrigeringsregeln är tillämplig gällande pris vid förvärv av ...

Läs artikeln
Dela