Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

hans.peter.larsson@se.pwc.com
Hitta mig på:

TCO föreslår ny skattereform

Av Hans Peter Larsson, 12 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange.pngTCO presenterade häromdagen sin syn på hur principerna för en ny skattereform bör se ut. Svenskt Näringsliv var dock snabba med att invända att det inte är en stor reform som behövs, utan flera delreformer av det svenska skattesystemet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Några skattefrågor att beakta vid omstrukturering av välfärdsföretag

Av Hans Peter Larsson, 5 december 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngFörslaget om begränsning av vinster i välfärdsföretag är snart på var persons läppar. Det har gått upp för många att det värde som den högst tillåtna avkastningen får beräknas på, det så kallade operativa kapitalet, i allmänhet blir mycket begränsat i flertalet företag. För de ägare som på grund av detta funderar kring omstrukturering av bolags- och koncernstrukturer finns några skatteregler som samtidigt bör beaktas.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Överväganden kring förslaget till nya 3:12-regler

Av Hans Peter Larsson, 23 november 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngDammet börjar nu lägga sig kring det förslag till nya regler för beskattning av utdelning och kapitalvinst hos ägare till fåmansaktiebolag som presenterades härom veckan. Förslaget kommer dock inte att samla damm på Finansdepartementet. Tvärtom. Det är redan ute på remiss för synpunkter från omvärlden. Utredningen har även uppmärksammats i media.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Utredningen om vinster i välfärden – några första skattefrågor

Av Hans Peter Larsson, 9 november 2016

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngUtredningen om begränsning av vinster i välfärden presenterades igår. Denna utredning saknar i grunden koppling till skatter. Förslagen i utredningen, om den genomförs helt eller i vissa delar, är dock sådana att de kan göra omstruktureringar av företag verksamma i offentligfinansierade branscher intressanta. Likaså sker ofta transaktioner med närstående företag. Då aktualiseras också skattefrågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Höga skatter för svenska entreprenörer

Av Hans Peter Larsson, 18 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngEntreprenörskapsutredningen presenterade den 17 oktober sina förslag för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörsklimatet i Sverige i det tjugoförsta århundradet. Förslagen omfattar många frågor som berör entreprenörer.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Beskattning av varor och tjänster i den digitala ekonomin

Av Hans Peter Larsson, 13 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.pngDet mest intressanta seminariet på årets skattekongress, International Fiscal Association, var Taxing the digital economy. Där redovisades en överblick av ämnet och de utmaningar som idag möter företag och finansdepartement. Hur och var ska varor och tjänster beskattas?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ny internationell beskattning ger högre skatterisk

Av Hans Peter Larsson, 11 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngVid årets skattekongress med International Fiscal Association var det ett seminarium som stack ut. Det var när skattecheferna för en rad internationella storbolag, bland annat Volvo AB:s Jesper Barenfeld, redovisade sin syn på vilka effekter den nu pågående omstöpningen av internationell företagsbeskattning kommer att ha på deras bolag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

De starkaste internationella skattetrenderna just nu

Av Hans Peter Larsson, 5 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Report-2-solid_0002_burgundy.pngPlanera för full öppenhet – inget annat! Det var det glasklara budskapet från OECD vid årets skattekonferens med International Fiscal Association, IFA. Konferensen samlar omkring 2 000 företrädare för finansdepartement, skattemyndigheter, EU/OECD, universitet, bolagsskattejurister och konsulter. Ämnet är internationella trender och skattenyheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Några kompletterande budgetkommentarer från finansministern

Av Hans Peter Larsson, 26 september 2016

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDet var inte mycket för företagen i regeringens höstbudget. Detta trots den sedan länge kända krisen i Ericsson och en annalkande utflyttning av forskning och utveckling från Sverige. På ett seminarium häromdagen på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, gav finansminister Magdalena Andersson några kommentarer som visar hur hon ser på några skattefrågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Vilka förslag väntas i 3:12-utredningen?

Av Hans Peter Larsson, 13 september 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0002_burgundy.pngJust nu får vi på PwC många frågor om den stundande utredningen kring nya regler för ägare till fåmansaktiebolag, den så kallade 3:12-utredningen. Senast 1 november ska betänkandet komma. I dagarna hålls slutsammanträde.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.