Skuldberg som skapar skatteutmaningar -  företagsledare tycker till om skatter i CEO Survey 2021

CEO Survey 2021 ‹ Tillbaka till artiklarna

Nyligen presenterade PwC den globala vd-undersökningen CEO Survey. I år har vi med oss 1 779 företagsledare från 100 länder som berättar om sin syn på nuläge och framtid. Även om de kommande åren ser ljusa ut när det gäller den egna verksamheten och världsekonomins utveckling, så växer samtidigt oron bland företagsledarna när det gäller hoten mot tillväxt.

Ett av de områden som klättrar rejält bland utmaningarna är skatter. Här finns en stark oro för kommande skattehöjningar när det blir dags att ta itu med de skulder som byggts upp över världen till följd av pandemihanteringen. Så många som 60 procent av företagsledarna tror att det egna företaget kommer att drabbas av höjda skatter. I vissa länder är oron särskilt hög, till exempel i USA där hela 81 procent ger samma svar och i Storbritannien (69 procent). Samtidigt är det så få som 35 procent av de svenska företagsledarna som signalerar samma oro.

CEO Survey 2021 resultat
Källa: PwC:s CEO Survey 2021

Parallellt med att företagsledarna i Sverige är avvaktande, så kan vi se hur deras globala kollegor förbereder sig för en stor framtida skattepåverkan på verksamheten. Den förväntade förändringen av skattesituationen gör att så många som 65 procent av företagen tror sig behöva göra omtag när det gäller kostnadsstrukturen. Närmare hälften svarar att de kommer att behöva skifta medarbetarstrategier.

Vid sidan av de skuldnivåer som behöver hanteras, så brottas många länder med utmaningar som kräver resurser, till exempel för växande behov inom klimatområdet samt för vård och omsorg. Skattesystemen kan bidra till att lösa samhällsviktiga utmaningar, men det gäller då att de är förutsägbara och långsiktiga. Dessutom behöver skattesystemen vara enkla att förstå och förhålla sig till. Därför är det oroande att vår svenska undersökning Skattebarometern 2020 gav en helt annan bild, där allt fler svenska företag uppgav att de lägger mer tid på skattehantering.

Här kan du ta del av CEO Survey 2021 - Ljusa framtidsutsikter kantas av orosmoln

Mikael Carlén

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare inom PwC Sverige.
010-212 52 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD:s “Pillar 1 och ”Pillar 2” - nytt förslag på regeländringar

Tax matters har tidigare rapporterat om OECD/G20:s rapporter, så kallade ”blueprints” avseende Pillar 1 och Pillar 2. Den 1 juli 2021 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln