Tillfällig skattereduktion ska ge incitament att genomföra nya investeringar

Kvinna och man diskuterar framför laptops ‹ Tillbaka till artiklarna

I höstbudgeten presenterades ett kommande förslag att införa en tillfällig skattereduktion för nya investeringar. Syftet är skapa positiva effekter för återhämtningen av ekonomin genom att skapa incitament för företag att öka och tidigarelägga sina investeringar. Det här vet vi om förslaget.

För att öka företagens stimulans och skapa incitament att tidigarelägga investeringar har regeringen för avsikt att införa en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats under 2021. Förslaget om skattereduktion kommer enligt regeringen inte att påverka det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag. 

Läs även: Skattenyheter i budgetpropositionen

Vilka inventarier omfattas av förslaget?

De inventarier som omfattas av förslaget är “maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag”. Det anges också att de tänkta bestämmelserna bör utformas så att missbruk motverkas och att det exempelvis bör ställas krav på att inventarierna ska innehas en viss tidsperiod samt att undanta transaktioner som genomförs inom en intressegemenskap.

Det kommande förslaget om tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Hur kommer förslaget att utformas?

Det ska bli intressant att se hur det kommande förslaget kommer att utformas. En första fråga är förslagets omfattning och vad som ligger i uttrycket “maskiner och andra materiella inventarier”. För att tjäna sitt syfte är det viktigt att de tillfälliga bestämmelserna harmoniserar väl med redan befintliga bestämmelser. Särskilt viktigt blir det att säkerställa att rätten till räkenskapsenlig avskrivning kan upprätthållas även i en situation då skattereduktionen nyttjas.

Vi återkommer med en fördjupad artikel så snart förslaget har presenterats.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

DAC7 - kommande informationsutbyte mellan EU-länderna avseende digitala plattformar

Den europeiska kommissionen välkomnar kompromissen mellan EU-länderna om att utöka de nuvarande “EU tax transparency rules” - till att även ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln