Tillfällig skattereduktion ska ge incitament att genomföra nya investeringar

Kvinna och man diskuterar framför laptops ‹ Tillbaka till artiklarna

I höstbudgeten presenterades ett kommande förslag att införa en tillfällig skattereduktion för nya investeringar. Syftet är skapa positiva effekter för återhämtningen av ekonomin genom att skapa incitament för företag att öka och tidigarelägga sina investeringar. Det här vet vi om förslaget.

För att öka företagens stimulans och skapa incitament att tidigarelägga investeringar har regeringen för avsikt att införa en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats under 2021. Förslaget om skattereduktion kommer enligt regeringen inte att påverka det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag. 

Läs även: Skattenyheter i budgetpropositionen

Vilka inventarier omfattas av förslaget?

De inventarier som omfattas av förslaget är “maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag”. Det anges också att de tänkta bestämmelserna bör utformas så att missbruk motverkas och att det exempelvis bör ställas krav på att inventarierna ska innehas en viss tidsperiod samt att undanta transaktioner som genomförs inom en intressegemenskap.

Det kommande förslaget om tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Hur kommer förslaget att utformas?

Det ska bli intressant att se hur det kommande förslaget kommer att utformas. En första fråga är förslagets omfattning och vad som ligger i uttrycket “maskiner och andra materiella inventarier”. För att tjäna sitt syfte är det viktigt att de tillfälliga bestämmelserna harmoniserar väl med redan befintliga bestämmelser. Särskilt viktigt blir det att säkerställa att rätten till räkenskapsenlig avskrivning kan upprätthållas även i en situation då skattereduktionen nyttjas.

Vi återkommer med en fördjupad artikel så snart förslaget har presenterats.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln