Tillfällig skattereduktion ska ge incitament att genomföra nya investeringar

Kvinna och man diskuterar framför laptops ‹ Tillbaka till artiklarna

I höstbudgeten presenterades ett kommande förslag att införa en tillfällig skattereduktion för nya investeringar. Syftet är skapa positiva effekter för återhämtningen av ekonomin genom att skapa incitament för företag att öka och tidigarelägga sina investeringar. Det här vet vi om förslaget.

För att öka företagens stimulans och skapa incitament att tidigarelägga investeringar har regeringen för avsikt att införa en tillfällig skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats under 2021. Förslaget om skattereduktion kommer enligt regeringen inte att påverka det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag. 

Läs även: Skattenyheter i budgetpropositionen

Vilka inventarier omfattas av förslaget?

De inventarier som omfattas av förslaget är “maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag”. Det anges också att de tänkta bestämmelserna bör utformas så att missbruk motverkas och att det exempelvis bör ställas krav på att inventarierna ska innehas en viss tidsperiod samt att undanta transaktioner som genomförs inom en intressegemenskap.

Det kommande förslaget om tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Hur kommer förslaget att utformas?

Det ska bli intressant att se hur det kommande förslaget kommer att utformas. En första fråga är förslagets omfattning och vad som ligger i uttrycket “maskiner och andra materiella inventarier”. För att tjäna sitt syfte är det viktigt att de tillfälliga bestämmelserna harmoniserar väl med redan befintliga bestämmelser. Särskilt viktigt blir det att säkerställa att rätten till räkenskapsenlig avskrivning kan upprätthållas även i en situation då skattereduktionen nyttjas.

Vi återkommer med en fördjupad artikel så snart förslaget har presenterats.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92
Katarina Menzel works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 47 92

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Brexit är runt hörnet - vilka åtgärder behöver vidtas?

EU och Storbritannien har ännu inte lyckats komma överens om ett frihandelsavtal och det finns ingen intention att förlänga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny skattestandard tar plats i hållbarhetsrapporteringen från och med 2021

Från och med nästa år ska en ny standard och riktlinjer för skattefrågor tillämpas på hållbarhetsrapporter. Trots att rapporteringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ett steg närmare omvänd skattskyldighet för moms på bland annat mobiler och bärbara datorer

Tax matters har tidigare skrivit om regeringens förslag att omvänd skattskyldighet för moms ska införas på försäljningar av vissa varor och ...

Läs artikeln