Klara besked om skattemässigt direktavdrag för standardhöjande åtgärder

TM_Gruppmöte_fastighet ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätten att direkt kostnadsföra utgifter för åtgärder som i och för sig inneburit en förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen på området.

Bakgrund

Ett bolag hade genomfört ett upprustningsprojekt av sina hyresfastigheter. I samband med det hade bolaget bytt ut tvåglasfönster med träram mot treglasfönster med aluminiumbeklädd träram. De fönster som satt monterade i byggnaderna var från 1930-talet respektive 1950- och 1960-talet.

Bolaget vägrades direktavdrag för den del av avdraget som ansågs motsvara en standardförbättring då Skatteverket ansåg att fönsterbytet visserligen var att anse som reparation och underhåll men att det också hade inneburit en standardförbättring i förhållande till byggnadernas ursprungliga skick.

Enligt HFD:s mening måste det framgå att det rör sig om en mer markant förändring som kan anses höja byggnadens värde utöver en förbättring av byggnadens skick som följer av en ordinär underhålls- och reparationsåtgärd, för att omedelbart avdrag ska vägras.

Av utredningen i målen framgick, enligt HFD, inte annat än att den förbättring av byggnaderna som bytet av fönstren har inneburit i form av till exempel högre energieffektivitet och lägre underhållskostnader, var en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området.

Bolaget bedömdes därmed ha rätt att dra av utgifterna i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Kommentar

Att en standardhöjning som följer den tekniska utvecklingen skattemässigt kan kostnadsföras direkt är inget nytt. Domen från HFD ger dock uttryck för att treglasfönster är byggstandard beaktat dagens tekniska utveckling. Det står redan klart att investeringar som är en följd av lagar och regler betraktas som byggstandard och därmed är direkt avdragsgilla. Frågan när ett visst byggsätt eller ett nytt material är en följd av den tekniska utvecklingen blir dock en mycket mer komplex fråga.

Vid en stundande renovering eller investering så är detta frågor en fastighetsägare med största sannolikhet ställer sig när byggsätt och material efterfrågas från entreprenörer. Vad gör andra? I detta startskede av byggprocessen inhämtas väldigt mycket kunskap från entreprenörer, projektledare, arkitekter och ingenjörer. Den slutliga skattemässiga hanteringen tänker man oftast inte på i detta skede. Det är svåra gränsdragningsfrågor som ska ordnas i efterhand när projektet är slut sedan länge, fakturering är klar och de som har mest kunskap redan har försvunnit ut på nästa uppdrag. Hör av er till oss så ser vi till att effektivisera processen från start så att ni som sedan ska ta hand om redovisningen och beskattningen inte behöver börja om från början!

Visste du att vi har en tjänst som heter Fastighetskollen som genomlyser skattehanteringen av fastighetsbeståndet för att se om det finns tillfredsställande rutiner på plats? Tjänsten hjälper dig att identifiera eventuella problemområden eller utvecklingsområden inom skatteområdet. Genomlysningen tar sikte på inkomstskatt, moms och fastighetstaxering kopplade till fastighetsinnehav. Kontakta gärna oss för att få reda på mer!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Maya Lundin

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln