Skattefokus i Almedalen

almedalen-19 ‹ Tillbaka till artiklarna

Skattefrågorna har kommit i fokus i debatten efter Januariavtalet. Vilka är de viktigaste frågorna att behandla i en sådan skattereform? Vad tycker företagarna och kan man verkligen ro en skattereform i land eller bör man genomföra delreformer?

Skatt har blivit en hållbarhetsfråga och många företag och företagare vill engagera sig i samhällsnyttiga initiativ. Är dagens skatteregler ett hinder för ett sådant samhällsengagemang? Många investerare vill dessutom att deras investeringar ska vara långsiktigt hållbara och bidra till mer än bara avkastning. Hur lyckas man med investeringar som gör gott?

Ny teknik ger nya möjligheter till samverkan mellan ideella organisationer för att mer effektivt använda sina resurser och göra största möjliga samhällsnytta. Är nuvarande momsregler ett hinder i dessa sammanhang?

Dessa frågor och många fler utgör det pärlband av skattefrågor som kommer att diskuteras på våra skatteseminarier i Almedalen.

Röster höjs för en ny stor skattereform – är det rätt väg eller är delreformernas era här? - tisdag 2 juli 09.00-10.00

Under tisdagen håller vi traditionsenligt flera seminarier med skattetema. Först ut klockan 09.00 ger vi oss på ämnet på allas läppar just nu - skattereformen! Med en spännande panel med företrädare från såväl politiken som näringslivet kommer vi ge oss i kast med detta heta ämne. Utifrån en egen undersökning kommer vi att ställa företagarnas bild av vad som behöver göras i en skattereform mot vad panelen anser bör göras och vad som kan vara politiskt möjligt. Kan vi förvänta oss nya djärva grepp eller kommer en reform fortsatt bygga på grunden i det skattesystem vi redan har? Vi ser fram emot ett mycket intressant samtal.

Är dagens skatteregler ett hinder för samhällsengagemang? - tisdag 2 juli 10.30-11.30

På tisdagens andra pass med start 10.30 kommer vi att prata om skatteregler ur ett annat samhällsperspektiv, nämligen om dagens skatteregler är ett hinder för samhällsengagemang. Många företag och företagare vill ta ett allt större samhällsansvar samtidigt som många ideella organisationer vänder sig till näringslivet för att finna finansiering för sin verksamhet och finna nya lösningar på samhällsutmaningar. En del samarbeten idag präglas sannolikt av en anpassning till skattereglerna mer än vad företagen och organisationerna skulle ha gjort för att uppnå största möjliga samhällsnytta. Vi kommer diskutera hur regelverket påverkar företagens val av engagemang och vilka förändringar företagen och organisationerna vill se. Missa inte detta!

Impact Investing – hur säkerställer vi hållbara investeringar? - onsdag 3 juli 13.00-14.00

Impact Investing - hur säkerställer vi hållbara investeringar? Det är rubriken på ett superintressant seminarium som vi håller under onsdagen klockan 13.00-14.00. Samhället står inför stora utmaningar men också möjligheter till följd av globalisering, urbanisering och digitalisering. Samtidigt vill allt fler framgångsrika företagare ge tillbaka till samhället och investerare vill att deras investeringar ska vara hållbara och skapa samhällsnytta. PwC och Norrsken har ett nära samarbete inom detta område där entreprenörer, talanger och investerare kan mötas. Under seminariet kommer vi diskutera hur start-ups med ambitioner att bidra med samhällsnytta kan få tillgång till finansiering och hur investerare kan finna rätt investeringar. Avslutningsvis, finns det anledning att justera nuvarande lagstiftning, till exempel skatteregler, är dessa anpassade för att premiera Impact Investing?

Moms till staten eller pengar till knatteidrott – om momseffekter i ideella organisationer - torsdag 4 juli 12.00-13.00

Moms till staten eller pengar till knatteidrott är en av frågorna som ställs under torsdagens seminarium med fokus på momseffekter i ideella organisationer. Många ideella organisationer samverkar på olika sätt. Dessa samarbeten sker ofta för att nå effektivitet och synergier men samtidigt kan de innebära en risk för ökade kostnader i form av moms. Här kommer vi undersöka hur momsreglerna påverkar och riskerar att medföra momskostnader för civilsamhället men också hur de påverkar sättet ideella organisationer väljer att organisera sig och hur momsreglerna i praktiken kan hämma samarbeten. I panelen har vi representanter för politiken och den ideella sektorn. Seminariet startar klockan 12.00 på torsdagen.

Alla våra seminarier äger som vanligt rum på Hästgatan 9 i Visby. Varmt välkommen!

Ta del av hela PwC:s program på pwc.se/almedalen.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Tel: 010-212 85 54
Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 85 54

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln