<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift – så funkar det

Två personer arbetar med arbetgivaravgifter vid laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

Företag kan nu begära sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda. Det är en av regeringens stödåtgärder för att stötta svenska företag. Hur länge gäller sänkningen och hur mycket kan företag spara? Vi reder ut hur stödåtgärden funkar.

En del av regeringens stödpaket för att hjälpa företag som påverkas av effekterna av covid-19 är tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivare som använder åtgärden fullt ut kan få en total nedsättning på 636 000 kronor. Här svarar vi på några vanliga frågor och svar på vad åtgärden innebär.

Se filmen: Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur du använder dem

Vad innebär förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter?

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset föreslås att arbetsgivaravgifterna tillfälligt sänks för upp till 30 anställda per företag och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Sänkningen innebär att företagen bara betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent, istället för total arbetsgivaravgift på 31,42 procent. Det innebär en sänkning av arbetsgivaravgiften med 21,21 procent. Arbetsgivaren kan då få en lättnad med maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. Företag som använder nedsättningen fullt ut kan alltså få en total reduktion med 636 000 kronor för perioden mars till juni.

Förslaget bedöms medföra en betydande lättnad för företag som drabbas av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som kostnaderna för anställda kvarstår.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Vilka företag omfattas av förslaget?

Förslaget gäller alla företag som har anställda, oavsett storlek, men bara för upp till 30 anställda per företag. Nedsättningen kan användas av samtliga bolag inom en koncern vilket innebär att det maximala antalet om 30 anställda omfattar varje bolag inom koncernen.

Alla arbetsgivare omfattas av förslaget vilket alltså innebär att även till exempel ideella föreningar och kommunala bolag som är arbetsgivare omfattas.

Förslaget omfattar också en nedsättning av egenavgifter för enskild näringsverksamhet.

När börjar det gälla och hur länge?

Enligt förslaget träder lagen i kraft den 6 april och gäller för löneutbetalningar under perioden 1 mars till 30 juni 2020. Nedsättningen är alltså tillfällig.

Vilken typ av anställning omfattar förslaget?

Bolaget väljer själv vilka 30 anställda de sänkta avgifterna ska gälla. Det finns inget krav om anställningens omfattning. Det innebär att till exempel deltid och timanställning omfattas. Om lönen överstiger 25 000 kronor per månad kan nedsättningen ändå omfatta lönen upp till 25 000 kronor. Hela arbetsgivaravgiften betalas på den del som återstår av lönen. Nedsättningen kan också kombineras med de föreslagna reglerna om korttidsarbete.

Hur gör företag för att begära sänkta arbetsgivaravgifter?

Begäran om nedsatt arbetsgivaravgift görs genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i ruta 062 på individuppgiften “Reducerad avgift för anställd”. Företaget behöver beräkna den nya arbetsgivaravgiften manuellt i sitt affärssystem och rapportera in de nya uppgifterna i arbetsgivardeklarationen.

Företag kan undvika onödiga omprövningar genom att vänta med att lämna arbetsgivardeklaration tills reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in senast den 14 april i år. Har företaget redan lämnat in sin arbetsgivardeklaration för mars kan företaget alltid begära omprövning och skicka in en ny arbetsgivardeklaration.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Christina Aronson

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters önskar trevlig sommar!

Under våren har intresset varit stort för frågor relaterade till höstens riksdagsval, hållbarhet och för ett stort antal andra viktiga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked om tillskott av fordran

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål om ett moderbolag som tillskjuter en fordran mot sitt dotterbolag när det nominella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Panel om skatterna och valet 2022 - vilken är den viktigaste frågan?

Skatt som valfråga var huvudtemat när PwC:s skatteavdelning återigen anordnade panelsamtal i Almedalen. Med en namnkunnig panel bestående ...

Läs artikeln