<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Kammarrätten skärper kraven på avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål underkänt rätt till momsavdrag för kostnader i samband med förvärv av en koncern via förvärv av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

EU-domstolen har i ett avgörande utvidgat innebörden av begreppet ”deltagande i förvaltning av dotterbolag” - som utgör förutsättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare godkänt momsavdrag i det så kallade Svea Skog-målet. Nu har kammarrätten funnit att avdragsrätt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrätten

Kammarrätten anser i ett avgörande att de svenska momsreglerna om jämkning på fastighetsinvesteringar, där en fastighetsägare kan bli ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket får backning i frågan om holdingbolags momsavdrag

Kammarrätten anser att Skatteverkets beslut att godkänna ett moderbolags ansökan om momsregistrering innebär att bolaget kan utgöra en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Skatteverket utvecklar sin syn på holdingbolags avdragsrätt för ingående moms vid förvärv och förvaltning av exempelvis dotterbolag. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förvaltning av kommanditbolag utlöste momsredovisning

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att ersättning som en delägare erhåller för förvaltning av sitt kommanditbolag kan anses utgöra en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny prövning om avdragsrätt för moms vid dotterbolagsförsäljning

Högsta förvaltningsdomstolen kommer nu att på nytt ta ställning till om det är korrekt av Skatteverket att neka avdrag för moms på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket förtydligar sin syn om moms vid factoring

Skatteverket uttalar sig i ett nytt ställningstagande om i vilka fall man anser att factoring och fakturabelåning utgör momspliktig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny prövning om delägare kan förvalta kommanditbolag momsfritt

Högsta förvaltningsdomstolen kommer ännu en gång att pröva frågan om en ersättning som en delägare erhåller för utförda tjänster till sitt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kunder har rätt att återkräva tryckerimoms från sina tryckerier

Högsta domstolen har nu avgjort den kvarstående frågan vad gäller den så kallade tryckerimomsen; nämligen om tryckerikunderna har rätt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrad praxis för momsplikt vid korta fastighetsupplåtelser

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked som ger större möjligheter att momsbelägga korttidsupplåtelser av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Växlingsvinster av den virtuella valutan bitcoin är momsfria

EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande i ett svenskt mål där man slår fast att växling av traditionella valutor till bitcoin och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bidrag fortsatt momsbefriat

Kammarrätten har upphävt ett beslut där Skatteverket momsbelagt bidrag som avser näringslivsutveckling med mera. Domen undanröjer den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket aviserar ny syn på momsplikt vid upplåtelse av idrottslokaler

Vi har tidigare skrivit i Tax matters om att kammarrätten har underkänt momsredovisningen för en idrottsanläggning som drivs av Friskis ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om moms

Lyssna till Ulf Hedström, skatterådgivare och specialist inom moms, när han kort redogör för Skatteverkets ökade kontroll av företags ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transaktioner mellan delägare och kommanditbolag utlöste inte moms

Kammarrätten går emot Skatteverkets uppfattning och anser att en ersättning som en delägare tar ut för utförda tjänster till sitt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Korttidsupplåtelse av lokal gav rätt till frivillig skattskyldighet för moms

Skatterättsnämnden sänker kraven jämfört med praxis vad gäller hyresvärdars möjlighet att bli frivilligt skattskyldiga för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsavdrag på konsulttjänster vid försäljning av dotterbolagsaktier medges

Domen i kammarrätten visar att en överlåtelse av dotterbolagsaktier tillsammans med till exempel personal i ledningsfunktion inte ska ses ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Frågan om så kallad tryckerimoms prövad på nytt av Högsta förvaltnings­domstolen

HFD har avgjort två nya mål om så kallad tryckerimoms och återigen funnit att Skatteverket haft rätt att återlägga tryckerikunders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momspliktigt bolag underkändes avdrag i samband med nyemission

AB Geveko nekades momsavdrag av kammarrätten för omkostnader i samband med en nyemission, trots att bolaget huvudsakligen bedrev ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning i koncern under självkostnaden underkänns momsmässigt

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens dom och anser att det skett en underprissättning när administrativa tjänster utförs inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket föreslår försämrade momsregler för koncerner

Skatteverket föreslår regeringen att upphäva den så kallade koncernslussningsregeln i momslagen per den 1 januari 2015. Förslaget medför ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen stänger kammarrättens öppning om rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolagsaktier

Utgångspunkten är att det inte föreligger avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljning av bland annat aktiebolag. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan hur momsregeln om marknadsvärde på koncerninterna tjänster ska tillämpas

Det finns ett krav i momslagen om att ta marknadsmässigt betalt mellan bland annat koncernbolag, där det bolag som köper tjänsterna inte ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Wallenstams personalbostäder gav rätt till momsavdrag

Kammarrätten har nyligen funnit att en fastighetsägare har rätt till momsavdrag för ny-, till- och ombyggnation av bostäder som uppläts ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefrågor för fastighetsbolag - en utbildningsdag med praktikfall

Fastighetsbolag möter dagligen en komplex värld av skatte- och momsfrågor.   Denna kurs kommer att ge dig praktisk kunskap och en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En ökning av moms, tull och punktskatter

Intäkterna från indirekta skatter ökar genom höjda skattesatser och ökade kontrollinsatser. Detta leder till en förskjutning från direkt ...

Läs artikeln
Dela