Ny rapport: Samlad information om ländernas stödåtgärder

Satellitbild på jorden ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringar runt om i världen inför skatte- och avgiftsåtgärder för att stötta företag som drabbas ekonomiskt av covid-19. I en omfattande rapport, som regelbundet uppdateras, har PwC samlat information om gällande åtgärder.

Läs rapporten

Rapporten uppdateras löpande och innehåller över 120 länders stödåtgärder.

Go to report website: Navigate tax measures in response to COVID-19

Nya skatteåtgärder införs nu löpande runt om i världen. I PwC:s rapport listar vi land för land vilka åtgärder som föreslagits och införts. Målsättningen är att uppdatera rapporten regelbundet med tillkommande länder som inför stödåtgärder men även med befintliga länder som gör tillägg och ändringar till de tidigare föreslagna stödåtgärderna.

I rapporten finns även länkar till förklarande webinar och annan användbar information.
Framöver kommer du även att hitta den senaste versionen av rapporten på PwC:s sida där vi regelbundet uppdaterar med aktuell information om affärskonsekvenser till följd av covid-19

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Mer läsning

I tidigare blogginlägg har vi skrivit om 

Du missar väl inte att alla våra blogginlägg om skatteeffekter i spåren av covid-19 även översätts till engelska? Besök engelska versionen av Tax matters.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
010-212 62 93
Fredrik Nilsson works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-212 62 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt om momshanteringen vid kundförluster med anledning av covid-19

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande som syftar till att underlätta företagens hantering av moms vid konstaterade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omvänd skattskyldighet för moms på mobiler och bärbara datorer – allt om det nya förslaget

Finansdepartementet föreslår att försäljning av bland annat mobiltelefoner, telekomtjänster och bärbara datorer ska omfattas av omvänd ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln