<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

‹ Tillbaka till artiklarna

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska företag. Vi har spelat in en genomgång av åtgärderna där vi förklarar hur stödåtgärderna fungerar och hur de kan användas.

 

I filmen går vi på 30 minuter igenom

  • sänkta arbetsgivaravgifter
  • korttidspermitteringar
  • anstånd med betalning av skatt
  • slopad karensdag
  • tillfällig hyresrabatt
  • utökade låne- och garantimöjligheter.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kort om de viktigaste stödåtgärderna

Två av de hittills viktigaste stödåtgärderna som regeringen presenterat med anledning av covid-19 har trätt i kraft, nämligen förslagen om sänkta arbetsgivaravgifter och korttidspermitteringar.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter trädde i kraft den 6 april och innebär att företag kan begära sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda för perioden den 1 mars till 30 juni 2020. De sänkta arbetsgivaravgifterna begärs i arbetsgivardeklarationen. Arbetsgivardeklarationen för mars månad skickas in till Skatteverket senast den 14 april.

Läs även: Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter - så funkar det

Korttidspermitteringar

Förslaget om korttidspermittering trädde i kraft den 7 april vilket innebär att arbetsgivare kan låta personal gå ned i arbetstid och staten ger ekonomiskt stöd för detta. Stödet kan användas under 2020, tillämpas från den 16 mars och kan beviljas högst sex månader i följd. Ansökan om korttidspermittering görs i webtjänst hos Tillväxtverket.

Anstånd med betalning av skatt

Sedan tidigare har även förslaget om anstånd med inbetalning av skatt trätt i kraft den 30 mars. Anståndet kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Du ansöker om anstånd hos Skatteverket på särskild blankett alternativt på "Mina sidor". Du kan få anstånd för upp till tre redovisningsperioder åt gången avseende perioden januari till september.

Läs även: Möjlighet till anstånd med inbetalning av skatt

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.

Kontakt: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar