Läs artikeln

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

EU-domstolen har i ett avgörande utvidgat innebörden av begreppet ”deltagande i förvaltning av dotterbolag” - som utgör förutsättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare godkänt momsavdrag i det så kallade Svea Skog-målet. Nu har kammarrätten funnit att avdragsrätt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrätten

Kammarrätten anser i ett avgörande att de svenska momsreglerna om jämkning på fastighetsinvesteringar, där en fastighetsägare kan bli ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket får backning i frågan om holdingbolags momsavdrag

Kammarrätten anser att Skatteverkets beslut att godkänna ett moderbolags ansökan om momsregistrering innebär att bolaget kan utgöra en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Skatteverket utvecklar sin syn på holdingbolags avdragsrätt för ingående moms vid förvärv och förvaltning av exempelvis dotterbolag. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förvaltning av kommanditbolag utlöste momsredovisning

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att ersättning som en delägare erhåller för förvaltning av sitt kommanditbolag kan anses utgöra en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny prövning om avdragsrätt för moms vid dotterbolagsförsäljning

Högsta förvaltningsdomstolen kommer nu att på nytt ta ställning till om det är korrekt av Skatteverket att neka avdrag för moms på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket förtydligar sin syn om moms vid factoring

Skatteverket uttalar sig i ett nytt ställningstagande om i vilka fall man anser att factoring och fakturabelåning utgör momspliktig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny prövning om delägare kan förvalta kommanditbolag momsfritt

Högsta förvaltningsdomstolen kommer ännu en gång att pröva frågan om en ersättning som en delägare erhåller för utförda tjänster till sitt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kunder har rätt att återkräva tryckerimoms från sina tryckerier

Högsta domstolen har nu avgjort den kvarstående frågan vad gäller den så kallade tryckerimomsen; nämligen om tryckerikunderna har rätt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrad praxis för momsplikt vid korta fastighetsupplåtelser

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked som ger större möjligheter att momsbelägga korttidsupplåtelser av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Växlingsvinster av den virtuella valutan bitcoin är momsfria

EU-domstolen har lämnat ett förhandsavgörande i ett svenskt mål där man slår fast att växling av traditionella valutor till bitcoin och ...

Läs artikeln