Läs artikeln

Regelefterlevnad för svenska företag i Indien

Under de senaste åren har nationell lagstiftning och regler på skatteområdet i Indien varit föremål för diskussion. Det har inneburit vissa ...

Läs artikeln