Läs artikeln

CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

Sverige har nu 53 aktiverade bilaterala relationer för utbyte av Country-by-Country Reporting (CbCR). Således är det endast ett fåtal andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig land-för-land-rapportering: i ljuset av ökad transparens och samhällsansvar (CSR)

Offentlig land-för-land-rapportering är ett EU-förslag om obligatoriskt rapporteringskrav avsett att öka transparensen inom skatteområdet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt och teknologi: Ett sällsynt samarbete

Multinationella företag kommer med största sannolikhet möta flera och nya utmaningar vid rapportering och genomförandet av sin ...

Läs artikeln
Dela