<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Svenska dotterbolag till multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger sju miljarder kronor behöver innan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

Sverige har nu 53 aktiverade bilaterala relationer för utbyte av Country-by-Country Reporting (CbCR). Således är det endast ett fåtal andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Det är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelefterlevnad för svenska företag i Indien

Under de senaste åren har nationell lagstiftning och regler på skatteområdet i Indien varit föremål för diskussion. Det har inneburit vissa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket förtydligar underrättelseförfarandet kring land-för-land rapportering

Enligt den svenska lagstiftningen för land-för-land-rapportering ska svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige inom en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig land-för-land-rapportering: i ljuset av ökad transparens och samhällsansvar (CSR)

Offentlig land-för-land-rapportering är ett EU-förslag om obligatoriskt rapporteringskrav avsett att öka transparensen inom skatteområdet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt och teknologi: Ett sällsynt samarbete

Multinationella företag kommer med största sannolikhet möta flera och nya utmaningar vid rapportering och genomförandet av sin ...

Läs artikeln
Dela