<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Ränteavdragen – vad betyder regeringens förslag för fastighetssektorn?

Förra veckan överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag som ska motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetsbranschen och ränteavdragen

Fastighetsbranschen är i fokus för regeringens skatteinitiativ i år. Och det senaste förslaget från regeringen om begränsning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin

På vårt skatteseminarium under tisdagen i Almedalen diskuterade vi den våg av skatteförslag som sköljer över Sverige just nu. I fokus låg ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketeringsutredningen – remisstiden förlängd

Tax matters har följt paketeringsutredningen sedan den rapporterades i slutet av mars i år. Förra veckan lämnade regeringen sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Branschen om paketeringsutredningen

PwC har för fjärde året tagit fram Fastighetstempen, en undersökning där branschföreträdare belyser sin inställning till utvecklingen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrade regler för fastighetsägare – en analys

Paketeringsutredningen presenterade sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare den 30 mars. Mindre än en vecka senare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utrangeringsavdrag för byggnad nekas

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden konstateras att fastighetsägare inte kan räkna med utrangeringsavdrag om delar av den gamla ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterättsnämndens förhandsbesked om underprisöverlåtelser har överklagats

Skatterättsnämndens förhandsbesked, som vi redogjorde för i Tax matters den 11 februari, har överklagats av sökandebolagen till Högsta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterättsnämnden underkände underprisöverlåtelser

Ett stort antal överlåtelser av fastigheter i ett sammanhang och till underpris har ansetts som byten. Beskattningen har skett utifrån ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ett avstyckat mark- och vattenområde kunde överlåtas utan uttagsbeskattning

Skatterättsnämnden har nyligen lämnat ett förhandsbesked där en avstyckad del av en fastighet ansågs utgöra en verksamhetsgren. Den ...

Läs artikeln
Dela