Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Niklas Elofsson and Rohit Sidhwani works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com

Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 11 december 2018

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0004_redSvenska dotterbolag till multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger sju miljarder kronor behöver innan räkenskapsårets utgång lämna in underrättelser till Skatteverket. Dessutom behöver multinationella koncerner med svenskt moderbolag lämna in sin land-för-land-rapport för 2017 innan räkenskapsårets utgång. Då flertalet koncerner har kalenderår som räkenskapsår behöver flertalet bolag lämna in sin underrättelse om koncernens hantering av sin land-för-land-rapportering till Skatteverket innan årsskiftet samt kanske även sin fullständiga land-för-land-rapport.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 27 november 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngDet är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in i formatet XML. Flera multinationella koncerner är nu redo att lämna in sina rapporter men det kan råda viss tvivel avseende hur dessa rent tekniskt ska lämnas in.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket förtydligar underrättelseförfarandet kring land-för-land rapportering

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 6 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngEnligt den svenska lagstiftningen för land-för-land-rapportering ska svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige inom en multinationell koncern, underrätta Skatteverket vilket företag som kommer att rapportera för koncernen. Underrättelseplikten träffar alltså inte bara svenska moderföretag utan majoriteten som drabbas är alla svenska dotterföretag och svenska utländska driftställen till utländska koncerner vilka omsätter mer än 750 miljoner euro. Skatteverket har nu förtydligat hur underrättelseförfarande ska gå till.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.