Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Svenska dotterbolag till multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger sju miljarder kronor behöver innan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Det är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket förtydligar underrättelseförfarandet kring land-för-land rapportering

Enligt den svenska lagstiftningen för land-för-land-rapportering ska svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige inom en ...

Läs artikeln
Dela