Läs artikeln

Klara besked om skattemässigt direktavdrag för standardhöjande åtgärder

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätten att direkt kostnadsföra utgifter för åtgärder som i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om klassificering och jämkning

Varför ska man göra en klassificering av sina investeringskostnader i näringsfastigheter och hur hänger den ihop med momsen? Lyssna till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Skatteverket kom i somras ut med ett nytt ställningstagande som innebär att Skatteverket helt kommer att befria från skattetillägg när ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om fastighetstaxering

Varför är det viktigt att fastighetstaxeringen blir rätt och hur åstadkommer man en korrekt fastighetstaxering? Lyssna till Maya Lundin, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webbseminarium: Allt du behöver veta om personalliggare i byggbranschen

Från årsskiftet gäller nya regler på att personalliggare ska införas på byggarbetsplatser. Syftet är att skapa en sundare konkurrens i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Krav på personalliggare i byggbranschen träffar även fastighetsägare

Från årsskiftet börjar nya regler gälla med krav på att personalliggare ska föras över personer verksamma på byggarbetsplatser. Reglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paketering av fastigheter som skatteplaneringsverktyg - utredning tillsätts

Regeringen beslutade idag den 11 juni att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Betalar du som fastighetsägare för mycket skatt?

En genomgång av fastighetstaxeringen kan reducera den totala skattekostnaden för fastighetsägare. Frågan är aktuell för alla ...

Läs artikeln
Dela