Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Martin Vestman

Martin Vestman arbetar som skatterådgivare i Sundsvall och arbetar bland annat med rådgivning gentemot elitidrottsklubbar och ägarledda företag.
010-212 88 20
Martin Vestman works as tax advisor in Sundsvall and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
+46 10 212 88 20

martin.vestman@se.pwc.com

Är bolagisering trots allt en trend inom föreningslivet?

Av Martin Vestman, 21 januari 2016

 Martin_Vestman_5_snabba_frgor_om_bolagisering

Frågan om att släppa bolagisering av elitidrott fri har vid flera tillfällen röstats ned på Riksidrottsförbundets årsmöten. Trots detta ser vi en ökad bolagiseringstrend inom idrotten med flera bolagiseringar det senaste året och allt fler på gång. Hur kommer det sig?

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ökad möjlighet att tillämpa utomståenderegeln för fåmansföretagare

Av Martin Vestman, 5 februari 2014

PwC-skatteradgivning-board-governanceNär en ej verksam delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansaktiebolag kan de verksamma delägarnas aktier undantas från de särkskilda skatteregler som normalt gäller för verksamma delägare (de så kallade 3:12-reglerna). Undantaget kallas för utomståenderegeln och har i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen fått en vidare tolkning än tidigare.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.