Läs artikeln

Är bolagisering trots allt en trend inom föreningslivet?

  Frågan om att släppa bolagisering av elitidrott fri har vid flera tillfällen röstats ned på Riksidrottsförbundets årsmöten. Trots detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad möjlighet att tillämpa utomståenderegeln för fåmansföretagare

När en ej verksam delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansaktiebolag kan de verksamma delägarnas aktier undantas från de ...

Läs artikeln
Dela