<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Innovativ teknik och utmaningar inom skatteområdet

Den nya ekonomin, ofta baserad på och driven av ny innovativ teknik, utvecklas i en rasande fart. De företag som ligger i framkant växer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattetribunalen i Indien avfärdar justering för lokala kostnadsfördelar

Indiska Income Tax Appellate Tribunal (Tribunalen) har lämnat ett avgörande i mål rörande uppjustering av inkomst med anledning av ...

Läs artikeln
Dela