Läs artikeln

Försäljning eller gåva av fastighet?

När en fastighet överlåts från en privatperson till en närstående görs en bedömning av om transaktionen ska betraktas som ett köp eller en ...

Läs artikeln
Dela