Läs artikeln

Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018

Avtalsservitut som är inskrivna innan den 1 juli 1968 måste förnyas hos Lantmäteriet innan utgången av 2018, annars tas de bort ur ...

Läs artikeln
Dela