Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter arbetar på PwC:s kontor i Jönköping. Johan är ansvarig för skatteavdelningen i Jönköping och har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och internprissättning. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning.
Johan: 010-212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Johan Ahlqvist and Fredrik Richter work at PwC’s offices in Jönköping. Johan is responsible for the tax department in Jönköping and has many years of experience in tax advisory services as regards both Swedish and international corporate taxation, restructuring and transfer pricing. Fredrik works primarily with the restructuring of and taxation effects arising in the sale of so-called closely held companies, real estate, corporate taxation and international taxation.
Johan: +46 10 212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Förslag om nya skatteregler för företagssektorn

Av Johan Ahlqvist och Fredrik Richter, 21 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0005_orange.pngRegeringen överlämnade idag sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Av dagens presskonferens med finansministern samt den efterföljande frågestunden framgick att avdragsrätten för framtida räntekostnader är ett av flera förslag som kommer att påverka svenska företags skattesituation. Nedan följer en kort sammanfattning av presskonferensen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.