Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-213 37 88
Ingrid Melbi works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 37 88

ingrid.melbi@se.pwc.com

Första årsrapporten från Allmänna ombudet hos Skatteverket

Av Ingrid Melbi, 2 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange.pngAllmänna ombudet (AO) hos Skatteverket har lämnat sin första årsrapport till regeringen. I rapporten informerar AO om vad AO hittills har arbetat med men framförallt framför AO ett antal konkreta förslag på hur likabehandling och rättssäkerhet inom beskattningen kan förbättras.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Incitamentsutredningens förslag har remitterats

Av Ingrid Melbi, 6 april 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeRemissinstanserna ska dock inte yttra sig över förslaget om en förändring i värdepappersregeln.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Kvalificerade personaloptioner i Incitamentsutrednings förslag

Av Ingrid Melbi, 15 mars 2016

PwC-skatteradgivning-board-governanceIncitamentsutredningen har idag lämnat sitt förslag om ändrade regler för beskattning av incitamentsprogram. Utredningens förslag innebär i huvudsak ett förslag om så kallade kvalificerade personaloptioner. Vidare föreslås en justering av den så kallade värdepappersregeln.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skattefriheten för utdelning från utländska företag begränsas

Av Ingrid Melbi, 23 april 2015

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonI en promemoria från Finansdepartementet föreslås att skattefrihet för utdelning från utländska företag inte gäller till den del det utdelande företaget har fått avdrag för utdelningen såsom för ränta. Skatteflyktslagen föreslås innefatta även kupongskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

BEPS och ränteavdragsbegränsningar

Av Ingrid Melbi, 8 januari 2015

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundySom ett led i OECD:s BEPS-arbete presenterades före jul ett diskussionsunderlag för hur ränteavdragsbegränsningar kan utformas. Utgångspunkten är, som i hela BEPS-projektet, att ta fram regler som förhindrar att skattebaser minskas.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

PwC avstyrker Företagsskattekommitténs förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler

Av Ingrid Melbi, 27 oktober 2014

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundyRemisstiden för Företagsskattekommitténs förslag gick ut den 24 oktober. PwC har i ett remissyttrande avstyrkt kommitténs förslag i dess nuvarande utformning.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

5 snabba frågor om Företagsskattekommitténs förslag "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet"

Av Ingrid Melbi, 23 juni 2014

 

 

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Företagsskattekommitténs förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler

Av Ingrid Melbi, 12 juni 2014

PwC-skatteradgivning-board-governanceFöretagsskattekommittén har idag lämnat sitt förslag ”Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet”. Huvudförslaget är nya ränteavdragsbegränsningsregler kombinerat med vad som betecknas som ett finansieringsavdrag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.