Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

fredrik.richter@se.pwc.com

Gåva av aktier till anställd – förmån eller skattefri gåva?

Av Fredrik Richter, 25 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Pie-Chart-2-solid_0004_red.pngUnder hösten har ett antal mål gällande gåva av aktier till anställda avgjorts. Avgörandena visar hur en gåva av aktier, beroende på omständigheterna, kan få väsentligt skilda skattekonsekvenser för både givare och mottagare.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Generationsskifte av familjeföretag utgjorde skatteflykt

Av Fredrik Richter, 11 juli 2016

PwC-skatteradgivning-Family-solid_0005_orange.pngHögsta förvaltningsdomstolen ansåg att företagarens strävan att uppnå samma skatteeffekt som sin kompanjon vid försäljning av ett familjeföretag till en närstående, med möjlighet till beskattning som inkomst av kapital med 25 procent efter en karensperiod om fem år, utgjorde skatteflykt. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skatteverket redovisar rapport om ränteavdrag i bolagssektorn

Av Fredrik Richter, 26 januari 2016

PwC-skatteradgivning-FormSkatteverket avslöjar att ränteavdrag om 16 miljarder kronor har vägrats under år 2015. Rättsprocesser är att vänta eftersom reglerna är svårtolkade. Sannolikt kommer svenska regler i framtiden att påverkas av internationella regelförändringar.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Generationsskifte med samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning

Av Fredrik Richter, 3 november 2015

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundySkatterättsnämnden konstaterar att indirekt ägda aktier i ett så kallat trädabolag inte smittas av 3:12-reglerna när närstående efter ett generationsskifte driver verksamheten vidare. Skatteflyktslagen är inte tillämplig. Detta skapar en möjlighet att generationsskifta inom familjen på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Utomståenderegeln inte tillämplig enligt ändrat förhandsbesked

Av Fredrik Richter, 9 oktober 2015

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett fall funnit att utomståenderegeln inte är tillämplig vid utomståendes ägande via ett kommanditbolag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om indirekt ägda ”trädabolag”

Av Fredrik Richter, 17 mars 2015

PwC-skatteradgivning-board-governanceSkatteflyktslagen har ansetts tillämplig i fall där företagare säljer sitt verksamhetsbolag indirekt och förvaltar kapitalvinsten från försäljningen i annat aktiebolag samtidigt som verksamheten drivs vidare av samma person.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Spaniens skatteuttag på arv och gåva strider mot den fria rörligheten

Av Fredrik Richter, 3 november 2014

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeDom från EU-domstolen öppnar möjlighet för svenskar att begära återbetalning från spanska staten av för mycket erlagd skatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Förlust på grund av ränteswap – utgift i näringsverksamhet eller förlust i inkomstslaget kapital?

Av Fredrik Richter, 16 april 2014

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orangeNäringsidkare fick inte avdrag för förlust enligt så kallat swapavtal trots att det lånet var kopplat till näringsfastigheterna. Förhandsbesked.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skattefri inkomst ett välkommet bidrag till idrottslig verksamhet

Av Fredrik Richter, 15 november 2013

PwC-skatteradgivning-Medal-1-solid_0001_maroonHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt ett förhandsbesked där vi på PwC har bistått en klient gällande att idrottsföreningen inte är skattskyldig för ersättning från sitt dotterbolag för utförande av en tjänst med betydelse för idrottsverksamheten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.