Läs artikeln

Förändringar inom punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2020

I budgetpropositionen för 2020 finns förslag om sänkt bränsleskatt och sänkning av reklamskatten. Vidare återfinns förslag där regeringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Läs även: ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nyheter på punktskatteområdet

Regeringen anger i vårändringspropositionen för 2019 att intäkterna från punktskatter förväntas öka kraftigt under 2019. Ökningen kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Näringslivets Skattedelegation fyllde 100 år härom veckan. Imponerande! Jubileet firades med ett seminarium som tog ansats i förändringar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolag som leasade ideell andel av vindkraftverk ansågs inte vara producent av skattepliktig el

I ett förhandsbesked ansågs ett bolag som hyrt en ideell andel av ett vindkraftverk inte vara producent av skattepliktig el. Istället ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter

Skatt föreslås införas på nikotinhaltiga vätskor som används i e-cigaretter, samt på andra nikotinhaltiga produkter för användning i mun ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalier

Efter att kritik förts fram mot den nuvarande lagen om kemikalieskatt föreslås att en tredje typ av skattskyldig för kemikalieskatt införs ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny lag om flygskatt från den 1 april – berörs du?

Den 1 april 2018 träder lagen om skatt på flygresor i kraft. Det kommer innebära att flygbolag blir skattskyldiga för vissa kommersiella ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

En utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Regeringen har lämnat ett stort antal förslag på förändringar på miljö- och punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2018, bland annat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffas

Regeringen föreslår att reklamskatten för annonser i periodiska publikationer avskaffas från den 1 januari 2018. Regeringen uppger att nära ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Finansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter ...

Läs artikeln