Läs artikeln

Direktivet för den nya finansskatten omfattar även ”vanliga” företag!

Publiceringsdatumet för utredningen om en ny finansskatt är framskjutet en vecka till den 7 november. Här följer en kort uppdatering av vad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag lagt idag om ny norsk finansskatt om 5 procent!

Norge har idag i sin budgetproposition lagt fram ett förslag om 5 procent finansskatt som föreslås vara avdragsgill vid ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på finansiell verksamhet – gäller inte bara banker!

Utredningen med att ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn närmar sig sitt slut och utredningen ska presentera sitt resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitaliseringen ställer krav på FinTech-bolagen

Finansiella aktörer behöver snabbt anpassa sig till den digitala utvecklingen, även gällande skatterapportering och övrig skattehantering. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Belgiska skatteregler utgör otillåtet statsstöd enligt EU-kommissionen

EU-kommissionen har meddelat att Belgiens särskilda skatteregim kallad "Excess Profit" utgör otillåtet statsstöd och beräknar att cirka 700 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked utgör otillåtet statsstöd

EU-kommissionen har idag offentliggjort beslut angående förhandsbesked till Starbucks (tillverkningsbolag i Nederländerna) och Fiat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport om kapitalförvaltning år 2020

I den nya rapporten ”Asset Management 2020 and beyond: Transforming your business for a new global tax world” analyserar man hur marknaden ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitaliseringen påverkar skattefrågor inom finansbranschen

För tolfte året i rad bjöd PwC in till Finansdagen på Grand Hôtel i Stockholm. Finansdagen är ett årligt event där PwC bjuder in ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Underkända transaktioner över utdelningsdatum ledde till full kupongskatt för danska banker

Aktieutdelningar beskattas i de flesta länder genom att det bolag, eller dess betalningsombud eller förvaringsinstitut, som lämnar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Senaste nytt om EU Financial Transaction Tax

Frankrike och Tyskland har nyligen träffats för att diskutera den framtida processen för en EU Financial Transaction Tax (EU FTT) och har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Senaste nytt om Financial Transactions Tax (FTT)

EU-kommissionens förslag om en "EU-FTT" är fortfarande vid liv. Beroende av hur de pågående regeringsförhandlingarna i Tyskland går kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Senaste nytt om EU:s förslag till finansiell transaktionsskatt

Delar av det förslag om finansiell transaktionsskatt (FTT) som elva EU-länder överväger att införa har stött på patrull i form av ett ...

Läs artikeln
Dela