Läs artikeln

Energiskatt på solel – en eller flera anläggningar?

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked om beskattning av solel. Frågan gällde om solceller på sammanbyggda huskroppar på en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kemikalieskatten – vad händer?

Skatterättsnämnden har meddelat två förhandsbesked om beskattning av elektronikprodukter som förpackas tillsammans med andra varor. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ytterligare skattebefrielse för solel – nytt förslag från regeringen

Regeringen föreslår att all solel som produceras i små anläggningar och förbrukas där elen produceras blir helt skattebefriad. Förslaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny skatt från 1 juli – kräver åtgärder av alla som köper in elektronik från utlandet

Som vi tidigare berättat om på Tax matters träder en ny lag i kraft den 1 april 2017 om skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avfallsskatt – begreppet avfallsanläggning

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att endast det avfall som förts in till fysiskt och rättsligt avgränsade deponiområden inom en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avfallsskatt – avdrag för konstruktionsarbeten

Skatterättsnämnden har bedömt att skatt på avfall som används för konstruktion av mellanväggar i brandceller på avfallsdeponier är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredning om energiskatt på el

Den statliga utredningen har nu lämnat sitt betänkande till regeringen och presenterar ett antal förslag till förändringar av ...

Läs artikeln
Dela