Läs artikeln

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Den nya utflyttningsskatten har tagits fram utan en analys av hur företagare drabbas. Någon analys av hur svenskt näringsliv påverkas har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av Skatteverket

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson skriver idag på Dagens industris debattsida att nya lagar inte ska tas fram och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Peter Lindstrand intervjuas i Di: Ränteförslag skrämmer

Nya skatteregler oroar fastighetssektorn. Många är kritiska men det största hotet är ovissheten som skrämmer iväg internationellt kapital ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson kommenterar höstbudgeten på Di Debatt

I artikeln, ”Halva bolagsskatten riskerar försvinna”, pekar Mikael Carlén och Hans Peter Larsson på att det behövs en rad åtgärder för att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Di Debatt om 3:12-förslaget: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

Är 41,5 procent skatt på entreprenörskap hållbart? Den frågan ställer PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson i en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson kommenterar vårpropositionen på SvD Näringsliv Debatt

I artikeln blickar Hans Peter Larsson fram mot regeringens ekonomiska höstproposition. Sett ur ett företagarperspektiv efterlyser han en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s Hans Peter Larsson presenterar en skattereform med fokus på entreprenörskap

I det senaste numret av Skattenytt diskuterar Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC, en bred skattereform som utgår från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare intervjuas i Dagens industri om 3:12-förändringen

I Dagens industri den 28 februari intervjuas Mikael Carlén, ansvarig för skatteverksamheten på PwC Sverige, om de föreslagna ändringarna i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare uttalar sig i Dagens industri om rekordhöjda skatter 2017

I Dagens industri den 5 januari uttalar sig Mikael Carlén, ansvarig för PwC Tax & Legal Services, och Hans Peter Larsson, skatterådgivare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Våra mest populära inlägg om skatt under 2015

3:12-utredningen, utdelning till aktieägare, hur man kan hyra ut sin bostad skattefritt, kommuners stöd till elitidrotten samt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Årets julklapp – Sveriges skatteblogg nu på engelska

Vi har lyssnat på er som läser vår blogg och pratat med våra kunder i och utanför Sverige och tar nu steget fullt ut och lanserar Sveriges ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag gör det enklare att byta tryggandeform för tjänstepensioner

I Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande lämnas flera förslag som rör företagens möjligheter att byta tryggandeform för sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nu är Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande här

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande ”Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna” med en rad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hans Peter Larsson uttalar sig om entreprenörsskatten i Dagens Industri

I Dagens Industri idag den 30 juni intervjuas Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC om möjliga framtida skattehöjningar. I artikeln ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Fritsch inför Almedalens vassaste skattepass

Inför våra skatteseminarier i Almedalen tisdagen den 30 juni har vi ställt några frågor till Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om nya regler för tjänstepensioner presenteras på tisdag

Den 30 juni kommer Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande och vi ser med spänning fram emot de förslag som kommer att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD publicerar implementeringspaket kring "country-by-country reporting"

En av de största förändringarna till följd av BEPS-projektet är införandet av en ny rapporteringsskyldighet som innebär att koncerner ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD lägger fram förslag kring nya fast driftställesregler

Efter att ha publicerat ett första diskussionsutkast i oktober 2014 som innehöll flera förslag på alternativa fast driftställesregler ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om skattetillägg föreslås hindra åtal om skattebrott

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet som gäller bland annat systemet med skattetillägg och skattebrott. Lagförslaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skattefrågorna i vårpropositionen

Imorgon är en spännande dag för alla skatteintresserade - klockan åtta lämnar regeringen över den ekonomiska vårpropositionen 2015 och sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD föreslår skärpta CFC-regler

En del länder, inklusive Sverige, har CFC-regler (Controlled Foreign Corporation) som möjliggör beskattning av utländska bolag för sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD föreslår införandet av ett obligatoriskt informationsförfarande gällande skatteplaneringsupplägg

Inom ramen för BEPS-arbetet kommer OECD att ge ut rekommendationer kring ett obligatoriskt informationsförfarande gällande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Enighet med Norge om att ta bort energiskattebefrielse för vindkraft

Den svenska regeringen har förbundit sig att lägga fram ett förslag till riksdagen om att ta bort den nuvarande befrielsen för vindkraft ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny hantering av importmoms – aktuella frågor

Nu i februari var det dags att för första gången redovisa importmomsen i skattedeklarationen till Skatteverket. Nedan går vi igenom några ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Magnus Johnsson om det förändrade skatteklimatet

Skatteklimatet i Sverige och världen över förändras snabbt. Detta påverkar och utmanar företagen, bland annat skapar det osäkerhet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörsskatt bör främja tillväxt

I dagens Di Debatt efterfrågar Hans Peter Larsson och Staffan Sundkvist en entreprenörsskatt som tar hänsyn till dagens kunskapssamhälle ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC lanserar ny blogg för mindre företag

Nu lanserar vi Företagarbloggen där specialister från PwC skriver om utmaningar och frågor som är viktiga för Sveriges småföretagare. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt utkast från OECD – ytterligare ändringsförslag inom internprissättning

Ändringsförslaget förutspås få betydande påverkan på tillämpningen av armlängdsprincipen då förslaget behandlar centrala frågeställningar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket anser att den svenska skattebasen är hotad

Årligen minskar skatteintäkterna med cirka 4-5 miljarder kronor per år till följd av skatteplanering med externa lån. Det framgår av en ...

Läs artikeln
Dela