<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare Peter Lindstrand intervjuas i Di: Ränteförslag skrämmer

Nya skatteregler oroar fastighetssektorn. Många är kritiska men det största hotet är ovissheten som skrämmer iväg internationellt kapital ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Di Debatt om 3:12-förslaget: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

Är 41,5 procent skatt på entreprenörskap hållbart? Den frågan ställer PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson i en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC:s skatterådgivare intervjuas i Dagens industri om 3:12-förändringen

I Dagens industri den 28 februari intervjuas Mikael Carlén, ansvarig för skatteverksamheten på PwC Sverige, om de föreslagna ändringarna i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag gör det enklare att byta tryggandeform för tjänstepensioner

I Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande lämnas flera förslag som rör företagens möjligheter att byta tryggandeform för sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nu är Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande här

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande ”Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna” med en rad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om nya regler för tjänstepensioner presenteras på tisdag

Den 30 juni kommer Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande och vi ser med spänning fram emot de förslag som kommer att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD lägger fram förslag kring nya fast driftställesregler

Efter att ha publicerat ett första diskussionsutkast i oktober 2014 som innehöll flera förslag på alternativa fast driftställesregler ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om skattetillägg föreslås hindra åtal om skattebrott

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet som gäller bland annat systemet med skattetillägg och skattebrott. Lagförslaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD föreslår skärpta CFC-regler

En del länder, inklusive Sverige, har CFC-regler (Controlled Foreign Corporation) som möjliggör beskattning av utländska bolag för sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Enighet med Norge om att ta bort energiskattebefrielse för vindkraft

Den svenska regeringen har förbundit sig att lägga fram ett förslag till riksdagen om att ta bort den nuvarande befrielsen för vindkraft ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny hantering av importmoms – aktuella frågor

Nu i februari var det dags att för första gången redovisa importmomsen i skattedeklarationen till Skatteverket. Nedan går vi igenom några ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket anser att den svenska skattebasen är hotad

Årligen minskar skatteintäkterna med cirka 4-5 miljarder kronor per år till följd av skatteplanering med externa lån. Det framgår av en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt pensionsavdrag och ökade marginalskatter talar för löneväxling

Från och med den 1 januari 2015 kommer avdragsrätten för privat pensionssparande att sänkas. I takt med att marginalskatterna dessutom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagförslag stoppar dubbla prövningar av skattemål

Regeringen föreslår ett slopande av den nuvarande ordningen där en person kan tvingas föra process både i förvaltningsdomstol (om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tjänstepension under utlandstjänstgöring

Vid utlandsarbete är det viktigt att i förhand fundera över vilken pensionslösning som är den bästa för arbetsgivaren och den anställde och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket lägger ner processen mot de svenska bolag som varit rådgivare till riskkapitalfonderna

Till följd av beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket nu beslutat att inte fortsätta att driva de processer i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD föreslår förändringar i riktlinjerna för koncerninterna tjänster av lägre värde

Ändringsförslaget publicerades den 3 november 2014 och är ett försök från OECD:s sida att förenkla de befintliga riktlinjerna avseende ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dom från HFD om carried interest i riskkapitalfondstruktur

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 5 november prövat bl.a. frågan om hur carried interest i en viss fondstruktur ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD föreslår stora ändringar till reglerna om fasta driftställen

Inom ramen för BEPS-arbetet ingår att se över den skatteavtalsrättsliga definitionen av ett fast driftställe (Action 7). Den 31 oktober ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd för Skatteverket i Nordic Capital-målet

Att Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelar prövningstillstånd innebär att kammarrättens dom står fast. Kammarrätten gick i sin dom den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny hantering av importmoms – så beräknas underlaget för importmoms

Den 1 januari 2015 flyttas, som vi tidigare skrivit om, redovisningen av importmoms från Tullverket till Skatteverket. I samband med detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Klart med stiftelsetryggande för avgiftsbestämd pensionsplan med garanterad utbetalning

Högsta förvaltningsdomstolen har den 30 september 2014 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om pensionslösning inom ITP 1 genom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Värt att se över vissa fördelaktiga skattestrukturer

Både OECD och EU arbetar aktivt med skadlig skattekonkurrens. Resultatet kan vara att vissa förmånliga regimer upphävs samt att ytterligare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En överblick över den senaste BEPS-utvecklingen

Den 16 september publicerade OECD arbetsdokument kring 7 utav 15 Actions. I detta utskick av Tax matters ger vi en överblick över ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränta beviljas på återbetald kupongskatt

Kammarrätten anser att Skatteverket ska betala ut intäktsränta på felaktigt uttagen kupongskatt. Ränta utgår från dagen efter ansökan om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tack för nomineringen till Årets Framtidsbyrå

Vi gratulerar våra branschkollegor på Deskjockeys som igår blev utnämnda till Årets Framtidsbyrå på FAR:s branschdagar. Vi på PwC är stolta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny hantering av importmoms – så påverkas importörerna i praktiken

Som vi tidigare har skrivit om så flyttas importmomsen över till Skatteverket från Tullverket från och med den 1 januari 2015. Nu har det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen utökad avdragsrätt för privat pensionssparande för tjänstledig

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden medges utökad avdragsrätt för pensionssparande endast personer som helt saknar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppdatering kring OECD och BEPS

Det har hänt en hel del under sommaren på OECD- och BEPS-fronten. Här redovisar vi för huvuddelen av utvecklingen samt vad som kommer under ...

Läs artikeln
Dela