<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning av kända förslag

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngTisdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat de skatteförslag som hittills offentliggjorts och som kan komma att bli aktuella i årets höstbudget.

De förslag som hittills offentliggjorts och som väntas ingå i budgetpropositionen är i stora delar kända sedan tidigare. I vår sammanställning av skatteförslag inför vårbudgeten kan du läsa mer om förslagen som tidigare presenterats. Se även vår artikel från den 13 april om nyheterna i regeringens vårproposition.

I korthet innebär förslagen följande:

  • Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner.
  • Slopad avdragsrätt för representation vid måltider och annan förtäring samt införande av tak på 300 kronor per person och tillfälle som underlag för avdrag för mervärdesskatt.
  • Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar.
  • Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017.
  • Sänkt intäktsränta på skattekontot, lägst 0 procent, för att undvika sparande på skattekontot.

Utöver ovanstående kända förslag lanserar regeringen sin budget som den största miljö- och klimatbudgeten någonsin i Sverige. Syftet är att satsa på miljö- och klimatområdet och därigenom stärka Sverige som föregångsland på klimatområdet.

I regeringens satsning på klimat- och miljöområdet ingår skatteförslaget att införa en omsättningsgräns för när mervärdesskatt behöver betalas. Genom att göra det frivilligt för den som säljer för mindre än 30 000 kronor per år att fakturera, redovisa och betala mervärdesskatt, avser regeringen minska administrationen för företag och organisationer med liten försäljning.

Enligt regeringen innebär förslaget att villaägare med solpaneler ska kunna sälja sitt överskott av energi utan att behöva registrera sig för mervärdesskatt. Även andra mindre verksamheter så som hobby- och säsongsverksamhet samt nystartad verksamhet antas gynnas av förslaget.

Utöver detta aviserar regeringen att den ska arbeta vidare med olika lösningar för att ytterligare gynna solenergi.

Tidigare i år har regeringen även offentliggjort ett program med tio punkter för att motverka skatteflykt. I förslaget märks bland annat ökat informationsutbyte med andra länder, införande av informationsplikt för skatterådgivare till skatteverket vid skatteupplägg, och införande av krav på personalliggare i fler branscher.

I förslaget ingår även förstärkta resurser till Skatteverket och en översyn hur skattetillägg beräknas, med syfte att förstärka dess avskräckande effekt. Läs mer om regeringens tio punkter mot skatteflykt här.

Kommentar

Det är få nya förslag i regeringens höstbudget som hittills har blivit kända. Efter budgetförhandlingarna avslutats och höstbudgeten presenterats tisdagen den 20 september återkommer vi med uppföljande artiklar om de nya skatteförslagen.

Andreas Stranne och Filip Engström

Har du frågor om skatt?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar