Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Än är sista ordet inte sagt: delar av oppositionen motsätter sig 3:12-förslaget

Av Fredrik Benson, 16 oktober 2013

PwC-skatteradgivning-board-governanceMiljöpartiet och Socialdemokraterna har lämnat in motioner till riksdagen, där de ifrågasätter regeringens förslag om en minsta kapitalandel för att få tillämpa löneunderlagsregeln samt hur regeringen har hanterat beredningen av förslaget i dess helhet. Får oppositionen gehör för detta?

Kan oppositionens förslag medföra att det nuvarande regelverket fortsätter att gälla till dess förslaget är ordentligt utrett?

Öppen utfrågning i riksdagen

Skatteutskottet höll den 24 september en öppen utfrågning i riksdagen om de föreslagna justeringarna av 3:12-regelverket som presenterades i budgetpropositionen. Skälet till att hålla en öppen utfrågning var att det inte gavs någon remisstid avseende det nya reviderade förslaget och då var en öppen utfrågning enda möjligheten att samla in synpunkter på förslaget.

Motioner från delar av oppositionen

Nu har således delar av oppositionen i riksdagen kommit med motioner där de anmärker på förslaget att en delägare av ett fåmansföretag bara ska få tillgodoräkna sig det så kallade löneunderlaget om denna äger minst fyra procent av kapitalet i företaget. Vidare påtalas i motionerna att frågan om ändrade 3:12-regler från början borde ha skickats till företagsskattekommittén och utretts grundligt där så att ett mer samlat förslag kunde ha lagts fram.

Vad betyder det här för dig? Välkommen att kontakta oss så kan vi diskutera hur det nuvarande förslaget påverkar dig som delägare i ett fåmansföretag.

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Fredrik Benson

Fredrik Benson
Fredrik Benson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 54 65
Fredrik Benson works with tax-related issues at PwC’s office in Stockholm, dealing with tax issues relating to owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 54 65

fredrik.benson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.