Än är sista ordet inte sagt: delar av oppositionen motsätter sig 3:12-förslaget

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceMiljöpartiet och Socialdemokraterna har lämnat in motioner till riksdagen, där de ifrågasätter regeringens förslag om en minsta kapitalandel för att få tillämpa löneunderlagsregeln samt hur regeringen har hanterat beredningen av förslaget i dess helhet. Får oppositionen gehör för detta?

Kan oppositionens förslag medföra att det nuvarande regelverket fortsätter att gälla till dess förslaget är ordentligt utrett?

Öppen utfrågning i riksdagen

Skatteutskottet höll den 24 september en öppen utfrågning i riksdagen om de föreslagna justeringarna av 3:12-regelverket som presenterades i budgetpropositionen. Skälet till att hålla en öppen utfrågning var att det inte gavs någon remisstid avseende det nya reviderade förslaget och då var en öppen utfrågning enda möjligheten att samla in synpunkter på förslaget.

Motioner från delar av oppositionen

Nu har således delar av oppositionen i riksdagen kommit med motioner där de anmärker på förslaget att en delägare av ett fåmansföretag bara ska få tillgodoräkna sig det så kallade löneunderlaget om denna äger minst fyra procent av kapitalet i företaget. Vidare påtalas i motionerna att frågan om ändrade 3:12-regler från början borde ha skickats till företagsskattekommittén och utretts grundligt där så att ett mer samlat förslag kunde ha lagts fram.

Vad betyder det här för dig? Välkommen att kontakta oss så kan vi diskutera hur det nuvarande förslaget påverkar dig som delägare i ett fåmansföretag.

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln