Förhandsbesked leder till förändring av skatt vid gåva av aktier

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyÄr det möjligt att sänka skatten från 57 procent till 25 procent genom en gåva av aktier i ett fåmansföretag? Svar ja enligt Skatterättsnämnden i ett helt färskt förhandsbesked.

I ett nyligen avgjort förhandsbesked konstaterar Skatterättsnämnden att aktier i ett fåmansföretag som erhålls i gåva inte alltid blir ”3:12-aktier”(så kallade kvalificerade andelar) hos mottagaren enbart av den anledningen att de var det hos överlåtaren. Detta innebär alltså ett ”avsteg” från den så kallade kontinuitetsprincipen som är huvudregeln vid gåvor det vill säga att gåvotagaren inträder i givarens skattemässiga situation när det exempelvis gäller aktiers omkostnadsbelopp med mera.

Huvudfrågan i ärendet var om de aktier i ett fåmansföretag som två bröder skulle få i gåvor av sin mor och som är kvalificerade andelar hos henne kommer att behålla denna karaktär hos gåvotagarna (bröderna). Varken bröderna eller deras mor är verksamma i det aktuella fåmansföretaget. De delägare eller närstående till delägare som är eller har varit verksamma i betydande omfattning i företaget är en kusin till bröderna och dennes far (tidigare vd, som avled 2012). Enligt en särskild definition av vem eller vilka som skattemässigt är att anse som närstående till varandra framgår att kusiner inte är närstående i förhållande till varandra. Den ”aktive” kusinen som då tillika även är systerson till brödernas mor ingår däremot i moderns närståendekrets. Detta innebär enkelt uttryckt att moderns aktier i företaget blir kvalificerade men inte hennes söners (brödernas) aktier.

Mot denna bakgrund hade Skatterättsnämnden att avgöra om regeln om kontinuitet mellan gåvogivare och gåvotagare även omfattar den skattemässiga karaktären på aktier i ett fåmansföretag (det vill säga kvalificerade andelar eller okvalificerade andelar). En enhällig Skatterättsnämnd kom fram till aktierna var okvalificerade andelar.

Kommentar

Det är intressant att notera att bröderna själva ansåg att deras aktier som de skulle få av deras mor var att anse som kvalificerade andelar samtidigt som Skatteverket hade motsatt uppfattning (det vill säga samma uppfattning som Skatterättsnämnden).

En försiktig gissning är att modern hade ett sparat utdelningsutrymme (som innebär att utdelning och kapitalvinst från företaget beskattas med 20 procent skatt). Genom gåva av aktierna till hennes söner hade det sparade utdelningsutrymmet kunnat överföras till sönerna, vilket hade medfört att sönerna kunnat erhålla utdelning/kapitalvinst avseende aktierna i bolaget till endast 20 procent skatt.

Förhandsbeskedet i just detta fall var kanske till nackdel för bröderna. Vi kan dock konstatera att förhandsbeskedet kan resultera i en betydande sänkt skatt för delägare i fåmansföretag. Det ska bli intressant att se om bröderna överklagar Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta Förvaltningsdomstolen samt om denna fråga kommer att analyseras och diskuteras närmare i den pågående ”3:12-utredningen”.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln