Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orangeSkatteförenklingsutredningen överlämnade den 8 oktober 2014 sitt slutbetänkande "Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag" till regeringen. Utredningens förslag innebär att inkomstskattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag förenklas.

Den grundläggande tanken med förslaget är att skapa neutralitet i beskattningen av å ena sidan företagsformerna enskild firma och handels- och kommanditbolag och å andra sidan aktiebolag.

Detta mot bakgrund av att reglerna för beskattning av enskild firma och handels- och kommanditbolag kommit lite i skymundan av aktiebolaget under senare år i takt med att kravet på aktiekapital sänkts och 3:12-reglerna blivit mer gynnsamma.

Utredningens huvudförslag

  • Ny avsättningsmöjlighet till en så kallad företagsfond (ersätter bland annat reglerna om skogskonto och expansionsfond).
  • Reglerna om periodiseringsfond slopas för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
  • Två modeller för att beräkna positiv räntefördelning införs, fullständig och förenklad räntefördelning (negativ räntefördelning slopas).

Övriga förslag

  • Förenklingar i de generella reglerna i inkomstslaget näringsverksamhet – beloppsrelaterade frågor kring lagervärde och avskrivningar av inventarier.
  • Vissa skogs- och fastighetsankutna frågor – höjda belopp för vissa slag av fastighetsförvärv, rationaliseringsförvärv samt ändrat så kallat stickår.
  • Skatteverkets underrättelseskyldighet samt fastställelse av belopp – räntefördelningsbelopp samt utrymme för skogsavdrag.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Som huvudregel ska de nya bestämmelserna tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2015.

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln