<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statens inkomst från stämpelskatten på rekordnivåer

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngStämpelskatter, avgifter som förvärvare av fastigheter betalar till staten, har ökat kraftigt och väntas i år nå en rekordnivå på 11,2 miljarder kronor. Ett av skälen är det ökade värdet på fastighetsbeståndet i Sverige de senaste åren.

Om du eller ditt företag har köpt en fastighet ska en stämpelskatt betalas. Den beräknas på köpeskillingen eller taxeringsvärdet året före det år lagfart beviljas. Det alternativ som har det högsta egendomsvärdet utgör grunden för beräkningen.

Skatten uppgår till 1,5 procent för privatpersoner och vissa angivna juridiska personer, exempelvis bostadsrättföreningar och stiftelser. För andra juridiska personer, exempelvis aktiebolag, uppgår stämpelskatten till 4,25 procent.

Stämpelskatt utgår inte om det sker genom fastighetsbildningsförrättning. Det kan därför vara intressant för exempelvis oäkta bostadsrättsföreningar att analysera förutsättningarna för, och genomföra, en så kallad tredimensionell fastighetsbildning av lokaler för att bli klassad som en äkta bostadsrättförening.

Det utgår inte heller någon stämpelskatt vid fusion, gåva eller arv. Vid så kallat blandat fång, delvis köp delvis gåva, tas stämpelskatten normalt endast ut om förvärvaren lämnar en ersättning (exempelvis genom att överta lån på fastigheten) som uppgår till minst 85 procent av taxeringsvärdet året före det år som lagfarten beviljas.

I sammanhanget bör nämnas att det pågår en utredning där utredaren har i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen ska särskilt se över regelverket för paketering av fastigheter och analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt.

Det uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden sätter utomståenderegeln i gungning

I juli kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden enligt vilken en passiv investerare, som investerar via bolag, i ett fåmansbolag inte ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Panel om skatterna och valet 2022 - vilken är den viktigaste frågan?

Skatt som valfråga var huvudtemat när PwC:s skatteavdelning återigen anordnade panelsamtal i Almedalen. Med en namnkunnig panel bestående ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln