Statens inkomst från stämpelskatten på rekordnivåer

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngStämpelskatter, avgifter som förvärvare av fastigheter betalar till staten, har ökat kraftigt och väntas i år nå en rekordnivå på 11,2 miljarder kronor. Ett av skälen är det ökade värdet på fastighetsbeståndet i Sverige de senaste åren.

Om du eller ditt företag har köpt en fastighet ska en stämpelskatt betalas. Den beräknas på köpeskillingen eller taxeringsvärdet året före det år lagfart beviljas. Det alternativ som har det högsta egendomsvärdet utgör grunden för beräkningen.

Skatten uppgår till 1,5 procent för privatpersoner och vissa angivna juridiska personer, exempelvis bostadsrättföreningar och stiftelser. För andra juridiska personer, exempelvis aktiebolag, uppgår stämpelskatten till 4,25 procent.

Stämpelskatt utgår inte om det sker genom fastighetsbildningsförrättning. Det kan därför vara intressant för exempelvis oäkta bostadsrättsföreningar att analysera förutsättningarna för, och genomföra, en så kallad tredimensionell fastighetsbildning av lokaler för att bli klassad som en äkta bostadsrättförening.

Det utgår inte heller någon stämpelskatt vid fusion, gåva eller arv. Vid så kallat blandat fång, delvis köp delvis gåva, tas stämpelskatten normalt endast ut om förvärvaren lämnar en ersättning (exempelvis genom att överta lån på fastigheten) som uppgår till minst 85 procent av taxeringsvärdet året före det år som lagfarten beviljas.

I sammanhanget bör nämnas att det pågår en utredning där utredaren har i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen ska särskilt se över regelverket för paketering av fastigheter och analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt.

Det uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln