Successionsplan krävs för ett lyckat ägarskifte

radgivning-sme-640x360 ‹ Tillbaka till artiklarna

Planeringen inför ett generationsskifte är en komplicerad beslutsprocess med många ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågeställningar. PwC:s undersökning Family Business Survey visar att fler än hälften av svenska familjeföretag saknar en kommunicerad successionsplan när de står inför ett ägarskifte.

Startskottet för ett väl planerat generationsskifte

Att bygga upp ett familjeföretag är ofta ett imponerande livsverk. Ägarnas satsningar på företaget har många gånger inneburit personliga uppoffringar och risktagningar. Inte sällan finns stora delar av ägarfamiljens förmögenhet bunden i företaget. Förr eller senare kommer man som ägare till insikt om att företaget så småningom måste överlåtas till någon annan. Ibland handlar det om att låta nästa generation ta över och ibland handlar det om ett externt ägarskifte. Insikten om en framtida ägarväxling bör utgöra startskottet för ett noggrant planerat generationsskifte.

Läs även: Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 

54 procent saknar helt successionsplan

Rapporten Family Business Survey från PwC visar dock att knappt 20 procent av familjeföretagen i Sverige har en robust och kommunicerad successionsplan. Det är visserligen en ökning från den senaste undersökningen 2016 då siffran låg på 8 procent. Globalt är siffran 15 procent och oförändrad sedan 2016. En annan intressant iakttagelse är att mer än hälften (54 procent) svarade att de inte har någon successionsplan alls. Det framgår även att 71 procent av familjeföretagen har medlemmar från nästa generation som arbetar i företaget (65 procent 2016) och 68 procent planerar att lämna över ledning och eller ägande. Globalt ligger siffrorna något lägre (44 procent har ingen plan, 65 procent av nästa generation arbetar i företaget och 57 procent planerar lämna över till nästa generation).

Successionsplanering omfattar många frågeställningar

Planeringen inför ett generationsskifte är en komplicerad beslutsprocess med många ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågeställningar. Processen innebär också många personliga och stundtals känsliga ställningstaganden och rättvisefrågor, till exempel i de fall där det inte är alla i nästa generation ska ta över företaget. Planeringen är därför även en mental mognadsprocess, där känslor och personliga synpunkter måste beaktas.

Undvik fallgropar med ett välplanerat generationsskifte

Ett välplanerat generationsskifte skapar trygghet och hjälper familjeföretagen att parera de fallgropar som kan uppstå vid företagsöverlåtelser.

Med vår samlade kompetens och långa erfarenhet kan vi erbjuda stöd i hela processen som förbereder såväl bolaget som ägarna inför ett generationsskifte oavsett om det rör sig om ett skifte inom familjen eller en extern försäljning. Varmt välkommen att kontakta oss!

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne och Angelica Persson Ewö

Andreas Stranne och Angelica Persson Ewö

Andreas Stranne är jurist och ansvarig för PwC Entrepreneur Tax Services i Sverige. Andreas har många års erfarenhet av skatterättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare. Angelica Persson Ewö är jurist och ansvarig för PwC Legal i Sverige och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Angelica: 010-212 90 18, angelica.persson.ewoe@pwc.com
Andreas Stranne and Angelica Persson Ewö
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Angelica: +46 10 212 90 18, angelica.persson.ewoe@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefokus i Almedalen

Skattefrågorna har kommit i fokus i debatten efter Januariavtalet. Vilka är de viktigaste frågorna att behandla i en sådan skattereform? ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Sverigedemokraterna sist ut i samtalen om skatt

PwC:s utfrågning av riksdagspartierna om skatter går nu i mål. Som sista parti berättar Bo Broman och Eric Westroth från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – synen på skatt enligt Centerpartiet

PwC:s utfrågning av riksdagspartierna om skatter börjar närma sig slutet. Nu är det dags för Centerpartiet och Per Åsling att redogöra för ...

Läs artikeln