Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Beslut om skatterevision – vad bör företaget tänka på?

Av Fredrik Benson, 19 september 2016

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngÅrligen genomför Skatteverket ett antal skatterevisioner hos olika företag. Blir ditt företag föremål för revision, gäller det att inte gripas av panik utan se till att all dokumentation kring företagets bokföring är i god ordning inför revisionen. Här ger vi ett antal råd om hur du som företagare förbereder dig om Skatteverket meddelat att man ska genomföra en skatterevision.

Ett företag som får besked om att en skatterevision ska genomföras behöver inte uppfatta beslutet från Skatteverkets sida som att det finns någon misstanke om felaktigheter. Det gäller dock att ha ordning och reda i all dokumentation kring företagets bokföring och en god dialog med Skatteverket så att en korrekt bild av företaget och dess verksamhet förmedlas.

Här är några råd till dig som företagare om Skatteverket beslutar om skatterevision:

  • Informera din revisor och skatterådgivare.
  • Förbered revisionen noga så att de underlag som Skatteverket vill granska finns samlade.
  • För att minimera eventuella yttre störningar under revisionens gång, se till att Skatteverket får plats i ett eget rum i företagets lokaler för att genomföra revisionen.
  • För att minimera antalet personer som kommunicerar med Skatteverket utse en kontaktperson som sköter all kommunikation med Skatteverket.
  • Informera samtliga anställda om att skatterevision pågår och all kommunikation gentemot Skatteverket sköts av den utsedda kontaktpersonen.
  • Kom överens med Skatteverket om att all kommunikation ska ske skriftligen för att undvika eventuella missförstånd som kan uppstå både vad gäller de frågor som ställs och de svar som lämnas.
  • Be att få återkomma skriftligen vid eventuella muntliga frågor som Skatteverket ställer under sitt besök. Gör en kompetensinventering. Det vill säga, beroende på skatterevisionens inriktning och omfattning bör du som företagare överväga i vilken mån du behöver ett internt respektive externt biträde vid revisionen. Det interna biträdet kan exempelvis vara en anställd som sköter ekonomin i ditt företag eller har kunskap inom det område som skatterevisionen omfattar. De personer som behöver bistå internt måste i god tid få reda på detta, beaktat nödvändig arbetsplanering för att ta fram den information som efterfrågas och vara beredda på att besvara eventuella frågor från Skatteverket. Externt biträde, exempelvis din skatterådgivare, bör efterfrågas före första besöket från Skatteverket så att detta biträde får möjlighet att träffa er som företagare för en genomgång/analys av företaget och verksamheten, samt för att bistå er med rådgivning under hela skatterevisionen.

Har företaget en fungerande skattestrategi eller en väl fungerande hantering av skatten, inom bolaget eller i samråd med sin externa skatterådgivare, bör skatterevisionen inte medföra några oönskade överraskningar.

Läs också: Skapa trygghet med en skattestrategi

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Fredrik Benson

Fredrik Benson
Fredrik Benson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 54 65
Fredrik Benson works with tax-related issues at PwC’s office in Stockholm, dealing with tax issues relating to owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 54 65

fredrik.benson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.