Beslut om skatterevision – vad bör företaget tänka på?

PwC-skatteradgivning-board-governance.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngÅrligen genomför Skatteverket ett antal skatterevisioner hos olika företag. Blir ditt företag föremål för revision, gäller det att inte gripas av panik utan se till att all dokumentation kring företagets bokföring är i god ordning inför revisionen. Här ger vi ett antal råd om hur du som företagare förbereder dig om Skatteverket meddelat att man ska genomföra en skatterevision.

Ett företag som får besked om att en skatterevision ska genomföras behöver inte uppfatta beslutet från Skatteverkets sida som att det finns någon misstanke om felaktigheter. Det gäller dock att ha ordning och reda i all dokumentation kring företagets bokföring och en god dialog med Skatteverket så att en korrekt bild av företaget och dess verksamhet förmedlas.

Här är några råd till dig som företagare om Skatteverket beslutar om skatterevision:

  • Informera din revisor och skatterådgivare.
  • Förbered revisionen noga så att de underlag som Skatteverket vill granska finns samlade.
  • För att minimera eventuella yttre störningar under revisionens gång, se till att Skatteverket får plats i ett eget rum i företagets lokaler för att genomföra revisionen.
  • För att minimera antalet personer som kommunicerar med Skatteverket utse en kontaktperson som sköter all kommunikation med Skatteverket.
  • Informera samtliga anställda om att skatterevision pågår och all kommunikation gentemot Skatteverket sköts av den utsedda kontaktpersonen.
  • Kom överens med Skatteverket om att all kommunikation ska ske skriftligen för att undvika eventuella missförstånd som kan uppstå både vad gäller de frågor som ställs och de svar som lämnas.
  • Be att få återkomma skriftligen vid eventuella muntliga frågor som Skatteverket ställer under sitt besök. Gör en kompetensinventering. Det vill säga, beroende på skatterevisionens inriktning och omfattning bör du som företagare överväga i vilken mån du behöver ett internt respektive externt biträde vid revisionen. Det interna biträdet kan exempelvis vara en anställd som sköter ekonomin i ditt företag eller har kunskap inom det område som skatterevisionen omfattar. De personer som behöver bistå internt måste i god tid få reda på detta, beaktat nödvändig arbetsplanering för att ta fram den information som efterfrågas och vara beredda på att besvara eventuella frågor från Skatteverket. Externt biträde, exempelvis din skatterådgivare, bör efterfrågas före första besöket från Skatteverket så att detta biträde får möjlighet att träffa er som företagare för en genomgång/analys av företaget och verksamheten, samt för att bistå er med rådgivning under hela skatterevisionen.

Har företaget en fungerande skattestrategi eller en väl fungerande hantering av skatten, inom bolaget eller i samråd med sin externa skatterådgivare, bör skatterevisionen inte medföra några oönskade överraskningar.

Läs också: Skapa trygghet med en skattestrategi

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln